reklama
reklama
Aktualności

Laboratorium lęborskich „Wodociągów” po akredytacji.

Laboratorium lęborskich „Wodociągów” po akredytacji.

Pozytywnie zakończyła się coroczna ocena laboratorium Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lęborku przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA). Zespół oceniający potwierdził kompetencje laboratorium w zakresie pobieranie próbek wody i ścieków oraz badania właściwości fizycznych i chemicznych.

reklama

Akredytacja przeprowadzona pod koniec roku 2022 została zaktualizowana o nowe procedury oznaczenia fosforu ogólnego i żelaza na testach Hach Lange oraz nowe wydanie normy na pobieranie próbek ścieków – PN-ISO 5667-10:2021-11.

Polskie Centrum Akredytacji jest krajową jednostką akredytującą upoważnioną do akredytacji jednostek oceniających zgodność na podstawie ustawy z dnia 13.04.2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku.

Nowoczesne Laboratorium MPWiK-u znajduje się na terenie Oczyszczalni Ścieków przy ulicy Pionierów 23. Kierownik Laboratorium jest  mgr inż. Sylwia Kozłowska.

Laboratorium wykonuje usługi w zakresie badań fizykochemicznych wody i ścieków oraz pobierania próbek ścieków (w tym wód popłucznych) i wody powierzchniowej (rzeki, strumienie). Analizy wykonywane są na podstawie wytycznych zawartych w polskich normach oraz procedurach badawczych funkcjonujących w Laboratorium.

Laboratorium wyposażone jest w nowoczesną aparaturę pomiarową. Pracuje w nim wykwalifikowany personel, który swoje obowiązki realizuje zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej.

POLECAMY
 
close-link