13/04/2024
Aktualności Sport

Błędy w wykonaniu boiska w Garczegorzu? Jest nowa ekspertyza…

Błędy w wykonaniu boiska w Garczegorzu? Jest nowa ekspertyza…

Zamiast równej zielonej murawy chaszcze chwastów i rozgrzebana budowa. Tak wygląda od wielu miesięcy stan  budowy boiska „Aniołów” w Garczegorzu. Zleceniodawca, gmina Nowa Wieś Lęborska zarzuca wykonawcy boiska błędy przy realizacji inwestycji związane ze złym wykonaniem tzw. warstwy urodzajnej, powodującej brak wsiąkania wody w murawę. Wykonawca, firma „Chojnaccy” z Wrocławia zaprzecza i w czerwcu 2022 roku opuściła teren niedokończonej budowy. Gmina założyła wykonawcy sprawę sądową o odszkodowanie za zerwanie umowy. Pat przy budowie wartego ok. 1,5 mln złotych boiska może potrwać jeszcze długo.

reklama

O stan inwestycji regularnie pyta brat prezesa „Aniołów” Garczegorze – radny Marian Syldatk. Na ostatniej sesji Rady Gminy Wójt Zdzisław Chojnacki zacytował obszerny fragment najnowszej ekspertyzy dotyczącej stanu boiska i przyczyn złego odprowadzania wody z murawy. Potwierdza ona, że boisko zostało wykonane wadliwie. O wszystkim rozstrzygnie sąd. Fragment wypowiedzi wójta Zdzisława Chojnackiego na sesji Rady Gminy z 21.12 br dotyczący treści ekspertyzy stanu boiska w Garczegorzu:

W dniu wczorajszym (20.12.2022) otrzymaliśmy wyniki badań. Wnioski i zalecenia dotyczące boiska na podstawie przeprowadzonych badań w Garczegorze. Na podstawie przeprowadzonych badań właściwości fizycznych stwierdzono, że gromadzenie się wody na powierzchni boiska wynika z zagęszczenia gruntu. Warstwa wegetacyjna boiska wykazywała przepuszczalność wodą niską w warunkach polowych a wyższą w warunkach laboratoryjnych, nie wystarczająco szybką jednak dla boisk sportowych, gdy wyeliminowany został wpływ innych warstw występujących na boisku. Tam gdzie podłoże jest słabo przepuszczalne woda może gromadzić się na powierzchni terenu. W przypadku boiska sportowego w miejscowości Garczegorze warstwa wegetacyjna odsączająca i rodzima wykazywały duże zagęszczenie co miało wpływ na spadek przepuszczalności wodną. Dodatkowo grunt rodzimy występujący pod warstwą odsączającą działa jak warstwa słabo przepuszczalna hamująca odpływ wody, co także wpłynęło na obniżenie przepuszczalności wodnej i gromadzenie się wody na boisku. Generalnie zaleca się rozluźnienie warstw występujących na analizowanym terenie i doprowadzenie warstwy wegetacyjnej boiska sportowego do następujących (prawidłowych) parametrów fizycznych…

reklama
reklama
POLECAMY
 
close-link