Aktualności

Nowa farma wiatrowa w gm. Wicko 

Nowa farma wiatrowa w gm. Wicko 

Jak informuje PGE Energia Odnawialna, firma zamierza uruchomić na Pomorzu kolejne inwestycje, związane z sektorem energetyki odnawialnej. Obok znajdujących się w Gminie Wicko dwóch farm wiatrowych „Wojciechowo” i „Lotnisko”, w ciągu najbliższych kilku lat mogą powstać kolejne instalacje fotowoltaiczne o mocy ponad 100 MW. Przed rozpoczęciem prac budowlanych gmina będzie musiała dokonać korekty planów zagospodarowania przestrzennego terenów przeznaczonych pod potencjalne inwestycje. Następnie PGE Energia Odnawialna przeprowadzi postępowania środowiskowe, wystąpi o pozwolenia na budowę oraz wyłoni w drodze przetargu wykonawców instalacji.

reklama

Planowane inwestycje w Gminie Wicko to przykład modelowej współpracy między samorządem a biznesem. Dzięki otwartości miejscowych władz jest szansa, że w tym regionie będziemy mogli realizować już niedługo kolejne projekty OZE, tym razem związane z fotowoltaiką. Dla gminy nowe inwestycje to z kolei szansa na uzyskanie dodatkowych przychodów z podatkówmówi Marcin Karlikowski, prezes zarządu PGE Energia Odnawialna.

Gmina Wicko od lat współpracuje z PGE. Dla nas jest to stabilny i bezpieczny partner, angażujący się w życie społeczności lokalnej, wspierając sport, kulturę oraz osoby wykluczone społecznie. W przypadku realizacji inwestycji w odnawialne źródła energii jesteśmy świadomi korzyści, które one przynoszą. Dotyczą one zarówno gminy jak i samych mieszkańców, którzy w przyszłości będą mogą np. zarabiać na dzierżawie gruntów pod instalacje fotowoltaiczne powiedział Dariusz Waleśkiewicz, wójt Gminy Wicko.

W Gminie Wicko znajdują się już dwie farmy wiatrowe PGE Energia Odnawialna. Pierwszą z nich, składającą się z 14 turbin o mocy 2 MW każda uruchomiono w 2014 r. w Wojciechowie. Dwa lata później otwarto w pobliżu Kopaniewa, kolejną farmę wiatrową „Lotnisko”. Jest ona największą tego typu elektrownią należąca do spółki. Pracuje tam 30 turbin o mocy 3 MW każda.

Źródło informacji i zdjęcie: pgeeo.pl

reklama
POLECAMY
 
close-link