reklama
Aktualności

Powstał „Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” !

Powstał „Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” !

Jak informuje Urząd Miasta w Lęborku, 21 czerwca władze samorządowe Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Lęborka podpisały porozumienie powołujące do życia… „Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lęborka”. Porozumienie obejmuje swoim działaniem samorządy Gminy Miasta Lębork, Powiatu Lęborskiego, Gminy Nowa Wieś Lęborska, Gminy Łęczyce oraz gminy będące na prawach obserwatora: Gmina Miejska Łeba i Gmina Wicko.

reklama

Najważniejszym celem porozumienia, które podpisali: Witold Namyślak (Burmistrz Miasta Lębork), Alicja Zajączkowska i Edmund Głombiewski (Starosta i Wicestarosta Lęborski), Zdzisław Chojnacki (Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska), Bożena Pruchniewska (Z-ca Wójta Gminy Łęczyce), Krzystof Król (Z-ca Burmistrza Miasta Łeba) i Agnieszka Wolańska (Z-ca Wójta Gminy Wicko) jest efektywne wykorzystanie środków unijnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ogółem 17.215.928 EUR), a także kontynuacja działań rozwojowych rozpoczętych w okresie programowania 2014-2020.

zdjęcia: Urząd Miasta w Lęborku

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.