reklama
Aktualności

Strefy płatnego parkowania w Łebie!

Strefy płatnego parkowania w Łebie!

Choć do momentu, kiedy zacznie znów obowiązywać w Łebie „Strefa Płatnego Parkowania” (01.06.br) pozostało jeszcze kilka tygodni, warto już dziś przyswoić sobie trochę informacji na ten temat. Jak zawsze opłaty pobierane będą od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni świątecznych w godz. od 08:00 do 20:00. Opłaty można będzie dokonać korzystając z ponad 40 parkometrów, rozmieszczonych w mieście w „SPP”. Parkometry przyjmują wyłącznie monety o nominałach 10 gr, 20 gr, 50 gr, 1 zł, 2 zł, 5 zł i nie wydają reszty. Wydany bilet należy bezwzględnie umieścić za przednią szybą samochodu. W 2021 roku funkcjonowały opłaty w wysokości od 2,10 zł za 30 min., 5 zł za 2 godz. do 30 zł za bilet całodobowy. Opłata zryczałtowana dla stałych mieszkańców Łeby zamieszkałych w obszarze „SPP” przysługująca na jeden własny pojazd wynosiła 100,00 zł za cały okres funkcjonowania „SPP” w roku.

reklama

Zerową stawkę opłaty za postój w „SPP” została ustalona dla następujących użytkowników drogi:

1) kierujących pojazdami służbowymi Urzędu Miasta Łeby podczas wykonywania obowiązków służbowych, wyposażonymi w identyfikatory wydawane przez Urząd Miejski w Łebie,

2) kierujących oznakowanymi pojazdami służb wykonujących na zlecenie gminy usługi komunalne w zakresie: utrzymania technicznego dróg, utrzymania czystości i porządku terenów położonych w granicach pasa drogowego, utrzymania zieleni przyulicznej, obsługi urządzeń technicznych umieszczonych w drodze w tym usuwania skutków ich awarii, podczas

wykonywania tych czynności i wyposażonych w identyfikatory wydawane przez Urząd Miasta

Łeby.

3) taksówek na wyznaczonych dla nich miejscach do postoju,

4) pojazdów publicznej komunikacji zbiorowej, zatrzymujących się na ustalonych dla nich

przystankach,

5) osób posiadających kartę parkingową w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 prawo

o ruchu drogowym (Dz. U. poz. 1137 z 2012 r. wraz ze zmianami)

Opłata za postój w Strefie Płatnego Parkowania pobierana była na n/w ulicach: 10 Marca, Abrahama, Al. Św. Jakuba, Brzozowa, Chełmońskiego, Derdowskiego, Dojazdowa, Jachtowa, Kościuszki (od skrzyżowania z ul. 10 Marca do połączenia z drogą wewnętrzną do Kapitanatu Portu Łeba), Krótka, Leśna, Matejki, Morska, Nadmorska, Nad Ujściem, Obr. Westerplatte, Okrzei, Olszewskiego, Pocztowa, Sosnowa, Sportowa, Szkolna, Zawiszy Czarnego (od skrzyżowania z ul 10 Marca do skrzyżowania z ul. Pocztową), Topolowa (fragment drogi twardej ulepszonej od skrzyżowania z ul. Tysiąclecia), Turystyczna, Tysiąclecia, Wojska Polskiego, Wróblewskiego i Al. św. Mikołaja.

Za nieuiszczenie opłaty za postój w strefie płatnego parkowania pobierana była opłata dodatkową w wysokości 50,00 zł. Kierowca zobowiązany był do wniesienia opłaty dodatkowej, wraz z podaniem nr rejestracyjnego pojazdu w terminie do 14 dni od dnia nieuiszczenia opłaty za postój w sposób wskazany w zawiadomieniu albo wnieść w tym terminie do Burmistrza Miasta Łeby reklamację. W przypadku wniesienia opłaty dodatkowej w terminie 3 dni liczonych od dnia jej nałożenia, ulegała ona pomniejszeniu do 20,00 zł.

Wysokość tegorocznych opłat zostanie ogłoszona, jak co roku uchwałą Rady Miejskiej w Łebie, najpóźniej w czerwcu br. Przypomnijmy, że Biuro Strefy Płatnego Parkowania mieści się tradycyjnie przy ul. Kościuszki 55 (tel. 664-166-355)