reklama
Aktualności

Zmarła Pani Anna Sobolewska – wieloletnia działaczka społeczna doskonale znanej mieszkańcom Lęborka i powiatu lęborskiego

Zmarła Pani Anna Sobolewska – wieloletnia działaczka społeczna doskonale znanej mieszkańcom Lęborka i powiatu lęborskiego

Powiat Lęborski z głębokim żalem informuje o śmierci Pani Anny Sobolewskiej wieloletniej działaczki społecznej doskonale znanej mieszkańcom Lęborka i powiatu lęborskiego. Pani Anna zmarła w wieku 89 lat.

reklama

Pani Anna – z powołania społecznik, z wykształcenia nauczyciel, urodziła się 19 lipca 1933 r. w Brodnicy. Po ukończeniu studiów na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz pedagogicznych studiów magisterskich na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Gdańskiego, podjęła pracę jako nauczyciel biologii i biomedycznych podstaw rozwoju w Liceum Ogólnokształcącym nr 2 w Lęborku. W oświacie przepracowała 50 lat. W 1976 r. kurator oświaty w Słupsku uhonorował ją tytułem „mianowany profesor szkoły średniej”.

Od 1955 r. aktywnie działała w Lidze Kobiet. W kadencji 1965-69 była radną Miejskiej Rady Narodowej w Lęborku. Działała w komitetach osiedlowych mieszkańców, organizowała pomoc bytową, zdrowotną i prawną dla ludzi potrzebujących. Z powodzeniem propagowała ideę ogródków jordanowskich, a także promowała politykę aktywizacji seniorów. Polityka senioralna stanowi bardzo ważny element działań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym przez Powiat Lęborski. Pani Anna doskonale wpisała się w ten aspekt polityki społecznej, organizując od 1989 roku comiesięczne spotkania edukacyjno-kulturalne dla seniorów, m.in. z udziałem posłów różnych formacji politycznych. Organizowała dla seniorów wycieczki krajowe i zagraniczne, a także spotkania świąteczne – bożonarodzeniowe i wielkanocne. We współpracy z posłami: Izabelą Jarugą-Nowacką i Pawłem Kasprzykiem powołała w 2001 r. Stowarzyszenie Klub Demokratycznej Unii Kobiet w Lęborku. Wielokrotnie odznaczana i doceniana ma na koncie m.in. Zloty Krzyż Zasługi i Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Tragiczną wiadomość o śmierci Pani Ani przekazał jej syn. Rodzinie, najbliższym, składamy jako samorząd powiatowy szczere wyrazy głębokiego współczucia. Będzie nam brakowało zaangażowania Pani Ani, jej energii, życzliwości i pozytywnego spojrzenia na świat.

zdjęcie oraz informacja: https://www.facebook.com/powiatleborski/photos/a.139632099433836/5027350973995233/

[PROMOCJE do -50%] Zapraszamy, ul. Krzywoustego 4A w Lęborku
Zobacz gazetkę