03/03/2024
Sport

Kluby sportowe wybrały już swoich reprezentantów do Komisji

Kluby sportowe wybrały już swoich reprezentantów do Komisji

12 stycznia odbyły się wybory reprezentacji klubów sportowych do komisji konkursowych opiniujących oferty na zadania z zakresu sportu.

reklama

W komisjach opinających oferty na zadania publiczne miasta z zakresu sportu jako przedstawiciele organizacji pozarządowych pracować będą:

  • sporty indywidualne – Wojciech Jabłonowski (Lęborskie Stowarzyszenie Sympatyków Sportu) i Michał Polejowski (Uczniowski Klub Sportowy „Trójka”)
  • sporty drużynowe – Marek Bibliw (Klub Kolarski „Lew Lębork”) oraz Robert Biczkowski (Klub Strzelecki LOK „Lider Amicus”)

Zgodnie z zapisami Uchwały Rady Miejskiej w Lęborku w pracach komisji nie może brać udziału reprezentant klubu, którego oferta jest rozpatrywana, a Burmistrz Miasta powołuje zarządzeniem dwie komisje: jedną do zaopiniowana ofert z zakresu dyscyplin obejmujących sporty drużynowe i jedną do zaopiniowana ofert z zakresu dyscyplin obejmujących sporty indywidualne.

reklama
reklama