reklama
Aktualności

Młodzi rezygnują z lekcji religii

Młodzi rezygnują z lekcji religii

Fundacja na rzecz Humanizmu, Racjonalizmu i Świeckości „Omnium” sprawdziła jak wygląda nauka religii w pomorskich szkołach. Z danych, jakie uzyskała, wynika, że coraz więcej uczniów szkół średnich rezygnuje z lekcji. W powiecie lęborskim w szkołach średnich spośród 3106 uczniów na katechezę nie zapisało się 1650 z nich. Oznacza to, że mniej niż połowa uczniów szkół średnich uczęszcza na lekcje religii. W szkołach którym organem prowadzącym jest Powiat Lęborski nie prowadzone są w miejsce religii zajęcia z etyki.

reklama

W Zespole Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku udziału w religii nie bierze 400 uczniów (53,2%).  

Z kolei w I Liceum Ogólnokształcącym w lekcjach religii uczestniczy 334 z 535 uczniów tej placówki (62,4%).

W II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II mimo beatyfikowanego patrona na lekcje religii nie zapisało się 170 uczniów z 345 (49,3%).

Najmniej uczniów na religię uczęszcza w Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych. Na katechezę zapisało się tam tylko 271 osób na 827 uczniów tej szkoły. Oznacza to, że aż 67,2% uczniów wypisało się z religii.

Spośród 647 uczniów Powiatowego Centrum Edukacyjnego połowa tj. 324 uczniów zapisało się na lekcje religii. Najwyższy procent młodzieży uczęszczającej na religię ma Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Tam spośród 103 uczniów z katechezy nie korzystają jedynie 4 osoby.

Komentarze
Szukasz idealnego miejsca na nowy dom?
Zadzwoń! tel. 606 281 357