Aktualności

Szkolili sprzedawców alkoholu

Szkolili sprzedawców alkoholu

W Sali Rajców Urzędu Miejskiego w Lęborku odbyło się szkolenie dla właścicieli oraz personelu punktów sprzedaży alkoholu z terenu miasta Lęborka pt. „ODPOWIEDZIALNA  SPRZEDAŻ  ALKOHOLU”. W spotkaniu poza przedsiębiorcami wzięli udział również przedstawiciele Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Urzędu Miejskiego oraz Straży Miejskiej w Lęborku.

reklama

Uczestnicy uzyskali odpowiedzi na nurtujące ich pytania związane m.in. z zagadnieniami dotyczącymi przestrzegania warunków wydawanych zezwoleń, w tym handlu, reklamy napojów alkoholowych i związanych z tym kar oraz sposobów postępowania w sytuacjach, w których problem stwarzają tzw. „trudni klienci”.

Szkolenie poprowadził wykwalifikowany trener – członek Zespołu Ekspertów Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ds. Lokalnych i Regionalnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

POLECAMY
 
close-link