reklama
Aktualności

„Dni Ziemniaka” pod Charbrowem

„Dni Ziemniaka” pod Charbrowem

Od piątku do niedzieli trwała w Charbowie międzynarodowa impreza targowa „Potato Poland 2021”, w tym roku połączona z XXVIII Krajowymi Dniami Ziemniaka. Prezentacjom sprzętu, technologii i środków produkcji towarzyszyły panele dyskusyjne dotyczące kierunków rozwoju branży.

reklama

Międzynarodowe Targi Potato Poland to jedno z największych wydarzeń w branży ziemniaczanej w kraju. Współorganizatorami imprezy jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy. To pierwsza po czasie pandemii impreza branży ziemniaczanej zorganizowana z takim rozmachem. Producenci sprzętu do produkcji i przewozów, środków ochrony roślin, instytucji badawczo-rozwojowych, a także branżowe media rolnicze i sami producenci i przetwórcy ziemniaków – to uczestnicy tej imprezy targowej. Nie zabrakło Farm Frites Poland S.A. z Lęborka, czołowego wytwórcy frytek do sieci McDonald’s i wielu innych ziemniaczanych produktów.

Oficjalnie targi wystartowały w piątek o godz. 10.00. Pierwszy dzień upłynął pod znakiem pikniku rodzinnego gminy Wicko oraz spotkań Minister Anny Gębickiej z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z producentami – dostawcami Farm Frites. W konferencji „Ziemniak i Morze Możliwości” uczestniczyli przedstawiciele marszałka, wojewody, samorządów i PKP, ponieważ jednym z tematów był program odbudowy bocznic kolejowych w województwie pomorskim pod towary rolno-spożywcze. Na temat stanu bocznic w powiecie lęborskim wypowiedział się wicestarosta Edmund Głombiewski, podnosząc jednocześnie kwestie potrzeby modernizacji linii kolejowej z Lęborka do Łeby, o co wnioskował kilka tygodni temu do PKP PLK Zarząd Powiatu Lęborskiego. To był również dobry moment, by przypomnieć o wcześniejszych planach rozwojowych  linii kolejowej do Wejherowa, która miała być wyposażona w drugi tor, niwelujący utrudniające ruch mijanki.

Kolejny blok konferencyjny tego dnia dotyczył wymiaru polsko-ukraińskiej współpracy samorządu terytorialnego w kontekście uwarunkowań i perspektyw rozwoju z uwzględnieniem polskich doświadczeń na przykładzie województwa pomorskiego i dążeń do wzmocnienia samorządności na Ukrainie. W tej części aktywnie uczestniczyli: zastępca burmistrza Łeby Krzysztof Król i burmistrz Lęborka Witold Namyślak. Sobota – główny dzień targowy odbywał się pod hasłem „Powrót na światowe rynki”. W Hali Konferencyjnej dyskutowano m.in. o wspólnym i skoordynowanym równoważeniu podaży i zapotrzebowania na ziemniaki i produkty przetwórstwa na obszarze krajów należących do Inicjatywy Trójmorza oraz o swobodnym dostępie dla polskich ziemniaków do rynków eksportowych, marketingu geolokalizacyjnym,  promocji polskiej żywności oraz o aktywnym e-programie eksportowym Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Konferencji towarzyszyły pokazy kulinarne i prezentacja produktów Farm Frites.

Dyrektor FFP Adam Klasa był jednym z prelegentów bloku konferencyjnego „Neutralność klimatyczna”, dotyczącego rozwoju zrównoważonego rolnictwa, przejścia na stosowanie odnawialnych źródeł energii i ograniczania wykorzystania surowca pierwotnego. Rozmawiano również o nowoczesnej wiedzy i algorytmach dotyczących predykcji potrzeb nawożenia, optymalizację nawadniania i ochrony w powiązaniu z analizą czynników stresowych, wpływających na kondycje roślin, a więc wysokość i jakość plonów. Ostatni z bloków konferencyjnych poświęcony był „Cyberagrotechnice” – nowoczesnym technologiom w rolnictwie i handlu detalicznym. Konferencjom i panelom towarzyszyły pokazy i występy artystyczne, w tym Zespołu Regionalnego „Frantówka” z Lęborka.

W głównym dniu targów można było wziąć udział w pokazach kulinarnych i prezentacjach sprzętu w warunkach polowych. Tego dnia zaprezentowała się również ekipa Fundacji Lęborskie Hospicjum Stacjonarne z prezesem zarządu Agatą Kozyr. FLHS na terenach targowych wystawiło atrakcyjne stoisko z produktami gastronomicznymi i wytwórczością rękodzielniczą. Tuż obok funkcjonował namiot promocyjny Powiatu Lęborskiego.

Niedziela upłynęła pod znakiem „Konkursu na najsmaczniejszą odmianę ziemniaka”, zorganizowanym przez IHAR i otwartej dyskusji z laureatami konkursu na temat praktyk, stosowanych w ich gospodarstwach.

Fotowoltaika? Darmowa wycena od ENERGETYCZNYCH z Lęborka!
Darmowa wycena
POLECAMY
 
close-link