reklama
Aktualności

Co z wrakami na lęborskich parkingach? Radny apeluje o usunięcie zalegających samochodów

Co z wrakami na lęborskich parkingach? Radny apeluje o usunięcie zalegających samochodów

O usunięcie na koszt właścicieli samochodów, które stoją na parkingach i blokują miejsce dla innych pojazdów zaapelował radny miejski Zbigniew Rudyk. W odpowiedzi na interpelację, burmistrz poinformował jakie w tej kwestii obowiązują procedury.

reklama
  • Proszę o usunięcie na koszt właścicieli samochodów, które od miesięcy a może i od lat tylko stoją na parkingach i blokują miejsce dla pojazdów, które są na tzw. chodzie. Proszę o odpowiedź czy miasto zajmie się tą sprawą – z takim apelem zwrócił się do władz miasta radny Zbigniew Rudyk.
    W udzielonej odpowiedzi, burmistrz poinformował, że według Prawa o Ruchu Drogowym, na podstawie którego Straż Miejska usuwa samochody wyglądające na porzucone, pojazd może zostać usunięty, jeśli jest pozostawiony na drodze, a więc na jezdni, poboczu lub chodniku. Nie podlega usunięciu w tym trybie pojazd, który jest pozostawiony na drodze wewnętrznej lub w innym miejscu.
    Jednocześnie burmistrz poinformował, że Straż Miejska w Lęborku w latach 2019 – 2021 podjęła działania w stosunku do kilkudziesięciu pojazdów porzuconych na terenie miasta. Firma zewnętrzna usunęła dwa pojazdy, natomiast 11 pojazdów zostało usuniętych przez właścicieli.
    Co zrobić gdy podejrzewamy, że pojazd został porzucony? Należy skontaktować się z lęborskimi strażnikami miejskimi, w dni robocze w godz. 7:00 – 15:00 pod numerem telefonu: 59 862 29 11

Wraki samochodowe w Lęborku – pełna odpowiedź burmistrza:
Odpowiadając na interpelację, złożoną przez Pana podczas XXVI sesji Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 31.05.2021 r. informuję:
Straż Miejska realizuje zadania związane z porzuconymi pojazdami na terenie miasta, na podstawie: art. 50a ust 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. Z 2017 r. poz. 128) oraz § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w prawie usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub, których stan wskazuje na to, że nie są używane (Dz. U. Z 2011 r. Nr 143, poz 845 ze zm.)
W myśl art 50a PRD, pojazd może zostać usunięty (ust. 1 ), który jest pozostawiony na drodze , a więc na jezdni, poboczu lub chodniku. Nie podlega usunięciu w tym trybie pojazd, który jest pozostawiony na drodze wewnętrznej lub innym miejscu, gdyż przepis ten ma zastosowanie -zgodnie z art. 1 ust 1 – tylko na drogach publicznych i w strefie zamieszkania.
W 2019/2020r. Straż Miejska w Lęborku podjęła działania w stosunku do kilkudziesięciu pojazdów porzuconych na terenie miasta Lęborka. Dwa pojazdy zostały usunięte z drogi publicznej w myśl art. 50a PRD, przez firmę „AUTO-MOTO SERWIS STORAM” i przetransportowane na wyznaczony parking. Podjęto również działania zmierzające do ustalenia właścicieli i usunięcia pojazdów porzuconych poza drogą publiczną, w wyniku których 11 pojazdów zostało usuniętych. przez właścicieli.
Straż Miejska monitoruje sytuacje nowo porzuconych pojazdów, oraz tych pojazdów, których sytuacja prawna nie zezwala na ich usunięcie w wyniku toczonych postępowań spadkowych.

Komentarze
Szukasz idealnego miejsca na nowy dom?
Zadzwoń! tel. 606 281 357