reklama
Aktualności

Rozmowy o Centrum Usług Społecznych w powiecie lęborskim

Rozmowy o Centrum Usług Społecznych w powiecie lęborskim

O roli usług społecznych realizowanych przez Polskie Towarzystwo Psychotraumatologii w ramach Centrum Usług Społecznych w powiecie lęborskim rozmawiano we wtorek (29.06) podczas spotkania szkoleniowo-informacyjnego w Starostwie Powiatowym w Lęborku.

Projekt Centrum Usług Społecznych w powiecie lęborskim warty jest prawie 10 mln zł. Jego realizacja rozpoczęła się 1 listopada 2020 r. i potrwa do 30 czerwca 2023 r. To projekt ukierunkowany na zwiększenie dostępu do usług społecznych, świadczonych w lokalnej społeczności, skierowanych do osób o różnym stopniu niesamodzielności, w tym seniorów, osób z niepełnosprawnościami, z chorobami przewlekłymi i ich opiekunów. To również zdeinstytucjonalizowane i zintegrowane usługi społeczne w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. Działania obejmą także wsparcie osób objętych pieczą zastępczą, w tym osoby usamodzielniane z wykorzystaniem usług aktywnej integracji.

W realizacje projektu zaangażowany jest Powiat Lęborski, którego reprezentantami w zaplanowanych działaniach projektowych są: Starostwo Powiatowe w Lęborku, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze – Dom dla Dzieci „Zakątek” i Dom dla Dzieci „Siedlisko”. Partnerami projektu są: Polskie Towarzystwo Psychotraumatologii, Stowarzyszenie EDUQ, Regionalne Centrum Młodzieży i Fundacja Lęborskie Hospicjum Stacjonarne.

W ramach CUS Polskie Towarzystwo Psychotraumatologii będzie realizowało wsparcie rodzin w zakresie psychoterapii indywidualnej, w tym dla dzieci i młodzieży, psychoterapii grupowej, konsultacji psychotraumatologicznych, konsultacji prawnych, psychiatrycznych, szkoły dla rodziców, diagnozowania psychotraumatologicznego, specjalistycznego poradnictwa, a także będzie prowadziło rodzinny dyskusyjno-terapeutyczny klub filmowy – również w wersji dla młodzieży.

Działania realizowane będą nie tylko w przyszłej siedzibie CUS przy ulicy Okrzei, ale także na terenie powiatu, w punktach konsultacyjnych w gminach: Cewice, Nowa Wieś Lęborska, Wicko oraz w Lęborku i w Łebie.

Możliwe będą ponadto spotkania indywidualne w pobliżu miejsca zamieszkania uczestnika projektu, w czym pomoże odpowiednio przystosowany mobilny gabinet konsultacyjny „Family Bus”, do którego koordynatorowi projektu, Małgorzacie Pobłockiej, kluczyki przekazała podczas spotkania Alicja Zajączkowska, Starosta Lęborski. – To doskonały pomysł, żeby z działaniami konsultacyjnymi dotrzeć do tych osób, które mają nie tylko kłopot komunikacyjny w dotarciu do stałych punktów konsultacyjnych, ale również do tych, którzy tej pomocy potrzebują, a z różnych przyczyn po prostu nie chcą wyjść z domu – mówiła starosta A. Zajączkowska – Przygotowali państwo świetny pakiet pomocowy wraz z dobrze przemyślaną logistyką realizacji. Gratuluję i czekamy na pierwsze efekty.

Oprócz ściśle psychologicznej pomocy, w ramach projektu będą się również odbywały „Dni Promocji Zdrowia”, obejmujące różne formy aktywności zdrowotnej – warsztaty ogólnorozwojowe, aktywności ruchowej, twórczości, kreatywności, pracy z emocjami, zajęcia dietetyczno-kulinarne, warsztaty z podstaw rehabilitacji zdrowotnej, antystresowe, pokazy i prezentacje dbania o „ciało i duszę” oraz animacje rodzinne.

W spotkaniu omawiającym zakres Zadania 2. Projektu uczestniczyli przedstawiciele wnioskodawcy, partnerów, dyrektorzy szkół, reprezentanci policji i organizacji pozarządowych współdziałających w realizacji zadań CUS.

Komentarze