30/11/2023

Tag: łeba

 Będzie na remont kina i kanalizację

Będzie na remont kina i kanalizację

Łeba otrzyma prawie 10 mln zł dofinansowania z funduszy unijnych na realizację czterech strategicznych inwestycji. Pieniądze zostaną przekazane dzięki podpisaniu "Porozumienie w sprawie realizacji Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego dla Obszaru Funkcjonalnego Strefa Przybrzeżna".

Czytaj Dalej