03/03/2024
Aktualności Kultura

Stwórz legendę i promuj ziemię lęborską

Stwórz legendę i promuj ziemię lęborską

Rozpoczął się nabór prac do XVIII Otwartego Konkursu Literackiego „Legendy Błękitnej Krainy”. Zgłoszenia można nadsyłać do 18 marca.

Głównym celem przedsięwzięcia jest, podobnie jak w latach ubiegłych, popularyzacja wiedzy o ziemi lęborskiej oraz terenach ościennych. Tradycyjnie tematem inspirującym wyobraźnię uczestników będzie napisanie legendy związanej z Błękitną Krainą. Tak jest nazywana historyczna ziemia lęborska, obejmująca swym obszarem teren obecny powiatu lęborskiego oraz gmin Łęczyce, Gniewino, Choczewo lub terenem sąsiednich gmin – Czarna Dąbrówka, Linia oraz Potęgowo.

reklama

Nadesłane prace zostaną ocenione i nagrodzone w ramach kategorii uwzględniających wiek osób biorących udział w konkursie. Stworzono pięć kategorii wiekowych: 7 – 9 lat, 10 – 12 lat, 13 – 15 lat oraz 16 lat – osoby dorosłe. Jest także kategoria specjalna dla najlepszej legendy dotyczącej tylko Lęborka („Nagroda Burmistrza Miasta Lęborka”). Ponadto jurorzy przyznają, wzorem lat ubiegłych, Grand Prix – nagrodę finansową.

Organizatorem konkursu jest Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemia Lęborska – Łeba, a termin dostarczania prac upływa 18 marca.

Każdy uczestnik ma możliwość dostarczenia na konkurs maksymalnie do czterech legend, które muszą być opatrzone godłem słownym i graficznym.

Prace należy nadsyłać na adres Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemia Lęborska – Łeba, ul. Dworcowa 8a, 84-300 Lębork lub osobiście dostarczyć do siedziby Stowarzyszenia (budynek dworca PKP) albo przesłać drogą elektroniczną na adres lotzl@wp.pl (w formacie .pdf lub .jpg).

reklama

Źródło / Zdjęcia: LOT Ziemia Lęborska-Łeba / Urząd Miejski w Lęborku

reklama