14/04/2024
Aktualności

Nowe podwyżki już zostały przegłosowane, ostatnie były rok temu

Nowe podwyżki już zostały przegłosowane, ostatnie były rok temu

Podczas sesji Rady Miasta przegłosowany został projekt zwiększenia podatków od nieruchomości na terenie Lęborka. Przeciwko projektowi zagłosowało 5 z 20 obecnych radnych, a 4 wstrzymało się od głosu.

reklama

Poprzednia podwyżka miała miejsce w styczniu bieżącego roku. Wysokość podatków wzrosła wtedy średnio o 17,4%. Więcej o tym przeczytacie tutaj: https://www.lebork24.info/2022/11/08/w-2023-podatki-od-nieruchomosci-na-terenie-miasta-leborka-wzrosna-srednio-o-174/

Obecnie przegłosowany projekt ma wejść w życie z początkiem 2024 roku. Poniżej kilka wybranych podatków, które ulegną zmianie:

 – podatek od budynków mieszkalnych lub ich części – od 1 m² pow. użytkowej ma wzrosnąć z 1,00 zł do 1,15 zł (+15%),
– podatek od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – od 1 m² pow. użytkowej ma wzrosnąć z 28,78 zł do 33,10 zł (+13,96%),
– podatek od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – od 1 m² pow. użytkowej ma wzrosnąć z 5,87 do 6,76 zł (+14,09%),
– podatek od budynków pozostałych lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – od 1 m² pow. użytkowej ma wzrosnąć z 9,71 zł do 11,17 zł (+13,98%),
– podatek od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – od 1 m² powierzchni ma wzrosnąć z 0,61 zł do 0,71 zł (+15,15%),
– podatek od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – od 1 ha powierzchni ma wzrosnąć od 5,79 zł do 6,66 zł (+13,97%)

Oznacza to, że podatki od nieruchomości średnio wzrosną o około 14,36%. Podczas sesji Rady Miasta radny Radosław Zimnowoda poruszył przy mównicy temat podniesienia podatków.

– Kiedy w zeszłym roku wnioskowałem o obniżenie podatków dla przedsiębiorców, którzy najbardziej ucierpieli w czasie pandemii i podałem konkretne rozwiązanie, które by na to pozwoliło, to słyszałem tylko śmiech i lekceważenie ze strony pana burmistrza – mówił podczas zebrania Rady Miejskiej radny Zimnowoda. – Prosiłem wtedy także o sporządzenie analizy wydatków i oszczędności w celu zoptymalizowania wydatków, jednak usłyszałem, że jest to niepotrzebne.

W dalszej części swojej wypowiedzi radny skupił się na obecnym projekcie, który ma wejść w przyszłym roku.

– Teraz stanęliśmy przed wyborem, który według pana burmistrza nie ma alternatywy – kontynuował radny. – Jest jedyny i słuszny, bo najprostszy. Mamy podnieść podatki, bo wszyscy podnoszą. Do mnie jednak te argumenty nie przemawiają. Jestem świadom, że nasza gmina boryka się z problemami finansowymi, jednak czy pan burmistrz zadał sobie trud zoptymalizowania wydatków, a nie zrzucania winy za kryzys gospodarczy na mieszkańców? 

Radny zakończył swoją wypowiedź, podkreślając, że większe podatki nie przyciągną nowych mieszkańców i inwestorów do miasta. Zaapelował także do burmistrza miasta Witolda Namyślaka o podjęcie działań w kierunku optymalizacji wydatków gminy miejskiej, zamiast łatania dziury w budżecie nowymi podatkami.

– Jestem przekonany, że najbliżsi współpracownicy oraz kadra urzędnicza pana burmistrza ma sporo innowacyjnych pomysłów poradzenia sobie z tym problemem – podsumował Radosław Zimnowoda. – Należy dać im jednak swobodę działania i promować kreatywność, z nie rządy silnej ręki.

Burmistrz miasta nie odniósł się podczas sesji Rady Miejskiej do argumentów radnego.

reklama

1 Komentarz

    Kogo wybieracie tak macie

Komentarze są wyłaczone

POLECAMY
 
close-link