02/12/2023
Aktualności

Kwota wypłaty zależy od dochodów

Kwota wypłaty zależy od dochodów

Zdecydowana większość z prawie 9 mln emerytów otrzymała już świadczenie w postaci czternastej emerytury. ZUS wypłacał je z urzędu, a seniorzy nie musieli składać żadnego wniosku. Łącznie wydatki związane z „czternastką” wyniosły około 21 mld zł.

reklama

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wypłaty czternastej emerytury 1 września. Kolejne przelewy były realizowane 5, 6,10, 15, 20 września. Ostatnim terminem, gdy to świadczenie wpłynie na konto seniorów będzie poniedziałek, 25 września.

Świadczenie wyniosło 2650 zł brutto, co dało 2202,50 zł netto. Taką kwotę otrzymały jednak tylko te osoby, które miały najniższe świadczenia emerytalne/rentowe, a ich świadczenie główne nie przekracza 2900 zł brutto. Powyżej tej kwoty „czternastka” była zmniejszana zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Aby uzyskać prawo do dodatkowego świadczenia, musiało ono wynosić co najmniej 50 złotych. To znaczy, że przysługiwało ono, gdy emerytura lub renta nie przekraczała kwoty 5500 złotych. Przykładowo, jeśli ktoś pobiera emeryturę w wysokości 3500 zł, to jego czternastka wyniosła 2050 zł brutto.

Tzw. „czternastkę” otrzymały też osoby, które na ostatni dzień sierpnia miały prawo do jednego ze świadczeń długoterminowych z ZUS, np. emerytury lub renty. W przypadku renty rodzinnej, kwota „czternastki” została podzielona proporcjonalnie na każdego uprawnionego.

Ze świadczenia została pobrana składka zdrowotna i podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT). Czternastka była jednak wolna od innych potrąceń, np. zajęć komorniczych. Nie wlicza się też do dochodu, gdy ktoś ubiega się o pomoc społeczną, alimenty czy 500+ dla osób niesamodzielnych.

Szacunkowo kolejne dodatkowe roczne świadczenie otrzymało w tym roku ok. 8,8 mln emerytów i rencistów ze wszystkich organów rentowych. Wydatki na świadczenia wyniosły 20,7 mld złotych.

Przypomnijmy także, że czternasta emerytura, oprócz funkcjonującej od pięciu lat trzynastej emerytury, już na stałe weszła do porządku prawnego i będzie wypłacana każdego roku, w wysokości co najmniej na poziomie minimalnej emerytury.  

reklama

Zdjęcia: gov.pl

reklama