Aktualności

Najpopularniejsze programy dofinansowań okiem specjalisty z branży OZE

Najpopularniejsze programy dofinansowań okiem specjalisty z branży OZE

BMG Energy działa na terenie całego województwa pomorskiego oraz zachodniopomorskiego. Zajmuje się między innymi fotowoltaiką oraz pompami ciepła we wszystkich miejscowościach z obszaru tych dwóch województw.

reklama

Rozmowa z mgr inż. Kariną Maniak, z firmy BMG Energy.

Inwestycje w odnawialne źródła energii bywają kosztowne i nie każdego na to stać. Czy są jakieś programy z jakich można skorzystać, by zapłacić mniej.
– Obecnie do wyboru jest kilka możliwości jak na przykład ulga termomodernizacyjna, a także programy Czyste powietrze oraz mój prąd 5.0. Są to rozwiązania cieszące się zdecydowanie największą popularnością wśród naszych klientów.

Jakie są różnice między programami Czyste Powietrze a mój Prąd 5.0?
– Warto zaznaczyć, że oba te programy są realizowane w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i kierowane są do osób indywidualnych, pozwalając im uzyskać dofinansowanie do inwestycji w odnawialne źródła energetyczne. Obie dotacje można też połączyć z ulgą termomodernizacyjną od podatku PIT. Jeśli chodzi o różnice to do najważniejszych należy zaliczyć listę przedsięwzięć objętych dofinansowaniem a także fakt, że w Czystym Powietrzu istotną rolę odgrywa kryterium dochodowe.

Komu przysługuje dofinansowanie w programie czyste powietrze?
Program skierowany jest do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Wspomniane kryterium dochodowe – jak ono wygląda?
– Mamy do czynienia z trzema poziomami dofinansowania. I tak odpowiednio w przypadku podstawowego poziomu finansowania beneficjenci to osoby o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 135 000 zł. Dla podwyższonego poziomu dofinansowania przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekraczać kwoty 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Dofinansowanie na najwyższym poziomie przysługuje osobom, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Jakie są formy finansowania w programie czyste powietrze?
– W programie Czyste powietrze dostępne są trzy formy finansowania. Beneficjenci mają do wyboru dotację, dotację z prefinansowaniem oraz dotację na częściową spłatę kapitału kredytowego.

Jaki kredyt umożliwia skorzystanie z dofinansowania?
– Jest to tak zwany Kredyt Czyste powietrze dostępny w wybranych bankach, których listę można znaleźć na stronie programu.

Co to jest prefinansowanie?
– Prefinansowanie to wypłata w formie zaliczki na rachunek bankowy wykonawcy części dotacji przyznawanej Beneficjentowi przez WFOŚiGW, zgodnie z warunkami w Programie. Pozostała część dotacji może zostać wypłacona na rachunek wykonawcy lub Beneficjenta jeżeli faktura została już opłacona. Nasza firma oczywiście umożliwia klientom skorzystanie z dotacji w formie prefinansowania.

Gdzie znaleźć wniosek o dofinansowanie i jak go złożyć?
– Wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej znajduje się na internetowym PORTALU BENEFICJENTA, należącym do właściwego ze względu na lokalizację inwestycji, wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Po założeniu i aktywowaniu konta na internetowym Portalu Beneficjenta, można złożyć wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej, a w przypadku braku takiej możliwości, w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami w siedzibie odpowiedniego WFOŚiGW oraz w siedzibie gminy, która zawarła z WFOŚiGW porozumienie w sprawie realizacji Programu Czyste Powietrze. Oczywiście w BMG możemy też zrobić to w całości za naszych klientów, z czego są Oni bardzo zadowoleni. Zapewniamy kompleksową pomoc i obsługę wniosków.

A jak sytuacja wygląda w przypadku Mój Prąd?
– Mój Prąd 5.0. Uruchomiony został w Dzień Ziemi – 22.04.2023. Program dopłat adresowany jest do osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną dla własnych potrzeb. O dopłatę z programu Mój Prąd 5.0 ubiegać się mogą prosumenci, rozliczający się w net-billingu.
W pierwszych trzech edycjach programu wsparcie obejmowało wyłącznie instalacje fotowoltaiczne. Czwarta edycja zachęcała użytkowników do zwiększenia auto konsumpcji i magazynowania energii pochodzącej z instalacji fotowoltaicznych. W jej ramach przewidziano również środki na magazyny energii, ciepła oraz HEMS/EMS.
Obecnie bardzo pożądane są samowystarczalne gospodarstwa domowe, wytwarzające energię i w jak największym stopniu ją konsumujące. Dlatego Mój Prąd 5.0 obok fotowoltaiki współfinansuje m.in. pompy ciepła, magazyny energii, kolektory słoneczne oraz systemy zarządzania energią. Łącznie dofinansowanie może wynieść nawet 58 tys. zł.

Karina Maniak jest absolwentką Politechniki Wrocławskiej. Kształciła się na Wydziale Mechaniczno – Energetycznym na kierunku Energetyka. W 2021 roku rozpoczęła naukę na Wydziale Inżynierii Środowiska, gdzie w 2022 roku uzyskała tytuł magistra. Specjalizuje się w dziedzinie klimatyzacji, ogrzewnictwa i instalacji sanitarnych.
Posiada doświadczenie w obsłudze klienta co wykorzystuje we współpracy z BMG Energy.

Najważniejsze dla mnie jest rozwijanie świadomości ekologicznej, skuteczne dążenie do równowagi klimatycznej i przede wszystkim pomoc klientom we wprowadzeniu ważnych zmian w życiu i środowisku – mówi mgr inż. Karina Maniak


Dowiedz się więcej:

Wejdź na: www.bmgenergy.pl
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100085264923477
https://www.facebook.com/ProvsolarBMG

Biuro BMG Energy znajduje się:
ul. Zwycięstwa 34
84-300 Lębork

TELEFON: 669 489 689 / 667 554 339.

reklama

Artykuł na prawach ogłoszenia

POLECAMY
 
close-link