reklama
Aktualności

Wzrost poparcia dla budowy „atomówki” w Gminie Choczewo

Wzrost poparcia dla budowy „atomówki” w Gminie Choczewo

Już 75 % mieszkańców gmin Choczewo, Gniewino i Krokowa popiera budowę elektrowni jądrowej w swoim sąsiedztwie – wynika z badań przeprowadzonych przez niezależną agencję badawczą PBS. To wzrost o blisko 12 % względem badania poparcia lokalnej społeczności dla budowy „atomówki” na Pomorzu, które przeprowadzono rok wcześniej. Raport z badania wśród mieszkańców gmin lokalizacyjnych oraz ościennych został przeprowadzony na grupie ponad 2000 respondentów w trybie wywiadów bezpośrednich z mieszkańcami gmin lokalizacyjnych i ościennych, gdzie będzie realizowana inwestycja. Wśród najważniejszych wniosków z badania PBS „Postawy wobec energetyki jądrowej” wyróżnić należy:

reklama
  1. W ciągu roku poparcie dla budowy elektrowni jądrowej w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji czyli wśród mieszkańców trzech gmin lokalizacyjnych (Choczewo, Gniewino i Krokowa) wzrosło o 12 % – obecnie wynosi ono 75 % w porównaniu do 63 %, które zanotowano w badaniu przeprowadzonym w 2021 r. 
  2. W gminie Choczewo, w której znajduje się wskazana przez inwestora preferowana lokalizacja elektrowni jądrowej, poparcie wyniosło 67 %
  3. 80 % badanych mieszkańców gmin lokalizacyjnych pozytywnie ocenia szanse, że pierwsza elektrownia jądrowa w Polsce zostanie zbudowana w ciągu kilkunastu najbliższych lat.
  4. 65 % badanych z gmin lokalizacyjnych uważa, że rozwój energetyki jądrowej zapewni dostęp do tańszej energii elektrycznej.
  5. 64 % mieszkańców gmin lokalizacyjnych sądzi, że inwestycja wygeneruje nowe miejsca pracy bezpośrednio przy budowie elektrowni. W gminach ościennych odsetek ten rośnie do 76 %
  6. Mieszkańcy gmin lokalizacyjnych doceniają działania z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu i wspierania lokalnych społeczności, które prowadzi spółka Polskie Elektrownie Jądrowe – 82 % ankietowanych uznało Program Wsparcia Inicjatyw Społecznych za ważny dla ich regionu.
  7. Badanie pokazało, że zdecydowanie przeciwko inwestycji opowiada się już tylko 9 % ankietowanych, z czego w gminie Choczewo ten odsetek wynosi 7 %
  8. W gminach ościennych poparcie dla elektrowni jądrowej w sąsiedztwie jest na równie wysokim poziomie i wynosi: 60 % w Łęczycach, 76 % w Nowej Wsi Lęborskiej i 80 % w Wicku.

Poparcie lokalnej społeczności dla projektu to bardzo ważny czynnik, dlatego tak cieszy nas wynik badania zrealizowanego przez firmę PBS. Jestem przekonana, że na te wyniki mają wpływ zintensyfikowane w ostatnim roku działania inwestora w regionie, dzięki którym stajemy się częścią lokalnej społeczności. Nasze akcje informacyjne i edukacyjne, dialog z mieszkańcami oraz samorządami przynoszą pozytywne efekty w postaci tak rosnącego poparcia dla projektu – mówi Joanna Szostek, odpowiedzialna za komunikację i relacje z otoczeniem w Polskich Elektrowniach Jądrowych.

Źródło informacji: Dział Komunikacji Zewnętrznej Polskie Elektrownie Jądrowe sp. z o.o.

POLECAMY
 
close-link