03/03/2024
Aktualności

Zakończono ważne inwestycje w Cewicach…  

Zakończono ważne inwestycje w Cewicach…  

W ostatnich tygodniach zakończono realizację dwóch inwestycji gminnych w miejscowości Cewice. Pierwsza z nich polegała na budowie drogi o długości ok. 470 m  z kostki brukowej na ul. Akacjowej i Osiedlu Młodych. W ramach inwestycji powstał chodnik wzdłuż jednej strony jezdni, zostały wykonane zjazdy z kostki betonowej, wyniesione skrzyżowania i przejścia dla pieszych. Wykonano także odwodnienie drogi i kanał technologiczny. Ponadto powstała linia elektroenergetyczna o łącznej długości około 252 m oraz zamontowano 8 lamp oświetleniowych.

reklama

Gmina Cewice otrzymała dofinansowanie na realizację inwestycji w wysokości 1,3 mln zł ze środków  Państwowego Funduszu Celowego Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Całkowita wartość zadania wyniosła  1,85 mln zł. Fundusz Dróg Samorządowych to kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstania infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym. Budowa drogi na Osiedlu Młodych i ulicy Akacjowej znacznie poprawi warunki życia mieszkańców, którzy od wielu lat zmagali się ze złym stanem nawierzchni drogi oraz brakiem kanalizacji deszczowej.

Zakończyła się także inwestycja polegająca na budowie sieci wodociągowej łączącej istniejącą hydrofornię przy ul. Węgrzynowicza z siecią wodociągową przy ul. Wichrowej. Powstała również sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o łącznej długości 2106 m oraz kanalizacja sanitarna ciśnieniowa o długości ok. 14m oraz dwie przepompownie ścieków. Gmina Cewice na budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej otrzymała dofinansowanie w wysokości 1 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 1,4 mln zł

reklama
reklama
POLECAMY
 
close-link