reklama

Trwają prace związane z budową infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Bukowinie, Siemirowicach, Malczycach i w Unieszynie – Osada Leśna, które polegają na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w w/w miejscowościach. Gmina Cewice pozyskała na ten cel dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 8,4 mln zł. Wartość całej inwestycji to 9,8 mln zł.

reklama

Realizowana jest także budowa pierwszego w powiecie lęborskim kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Cewicach. Kolumbarium to budowla cmentarna z niszami przeznaczonymi na urny z prochami zmarłych i opatrzonymi tabliczkami z ich imionami. Kolumbarium w Cewicach będzie miało 531 nisz na urny. Zagospodarowany zostanie również pobliski teren. Pojawią się ławki i nasadzenia zieleni. Koszt budowy kolumbarium to 1,2 mln zł. Planowany termin zakończenia prac przewidziano na koniec 2022 roku.

W Łebuni na ul. Wądolnik i ul. Pomorskiej trwa natomiast budowa sieci kanalizacji wodociągowej.  Inwestycja ta polega na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz  z lokalną przepompownią oraz budowie sieci wodociągowej. Kwota dofinansowania  z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla Gminy Cewice wynosi 1,3 mln zł. Wartość całej inwestycji to 1,7 mln zł

Poza budową infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie oraz budową kolumbarium,  w Siemirowicach rozpoczęły się prace związane z długo oczekiwaną przebudową Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wraz z zagospodarowaniem terenu. Planowany termin zakończenia inwestycji to 30.06.2024 r. Wartość całości inwestycji wyniesie 10,9 mln zł. Na rozbudowę szkoły Gmina Cewice pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości  8,5 mln zł.

Źródło informacji i zdjęcia: Urząd Gminy w Cewicach

POLECAMY
 
close-link