Aktualności

Zakończenie przebudowy w Kębłowie!

Zakończenie przebudowy w Kębłowie!

W Kębłowie w gm. Nowa Wieś Lęborska zakończyła się przebudowa drogi powiatowej 1322 G od miejscowości do granicy powiatu lęborskiego. Inwestycja w 95 proc. uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu „Polski Ład”. Ogólna wartość inwestycji to 1.545.876,40 zł. 1.468.582,58 zł środków to dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Polskiego Ładu. 2,5 proc. zadania – 38.646,91 zł pokryła Gmina Nowa Wieś Lęborska. Identyczną kwotę dołożył Powiat Lęborski.

reklama

W odbiorze inwestycji uczestniczyli: Starosta Lęborski Alicja Zajączkowska, wicestarosta Edmund Głombiewski, członek Zarządu Powiatu Jacek Perłak i reprezentująca posła Piotra Müllera – radna Sejmiku Województwa Pomorskiego – Mirosława Kaczyńska. Protokół odbioru podpisali: Adrian Wenta – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, Inspektor Nadzoru, Alina Suchodolska – przedstawicielka ZDP, Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska – Zdzisław Chojnacki oraz Piotr Pisarski – przedstawiciel wykonawcy.

W ramach inwestycji poszerzona została jezdnia, zwiększając bezpieczeństwo ruchu, w tym również pieszych i rowerzystów. Droga została dostosowana do obecnych norm i standardów, także wytrzymałościowych. Przebudowa wpłynie również pozytywnie na ekologię okolicy, redukując hałas i emisję spalin poprzez upłynnienie ruchu.

Dzięki przystąpieniu ZDP do programu Innowacyjne Drogi Samorządowe, organizowanego przez Orlen Asfalt, warstwa ścieralna drogi została wykonana z wykorzystaniem asfaltu wysokomodyfikowanego HIMA, co skutkuje wydłużeniem trwałości konstrukcji jezdni w porównaniu z technologiami klasycznymi. To jedna z pierwszych realizacji wykonanych w tej technologii w Polsce północnej.

To kolejna z inwestycji zakończonych w Kębłowie. Wcześniej – w maju br. przy współfinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, oddano do użytku przebudowane przejście dla pieszych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, elementami spowalniającymi ruch kołowy i odcinkami chodnika.
W przyszłości, w miarę dostępności środków, planowana jest przebudowa drogi 1322G od Kębłowa w kierunku Lęborka.

źródło/ powiat-lebork

POLECAMY
 
close-link