30/11/2023
Aktualności Kultura

Projekt pocztówka. Konkurs plastyczny Biblioteka Lębork

Projekt pocztówka. Konkurs plastyczny Biblioteka Lębork

Jak co roku Biblioteka miejska w Lęborku zaprasza do projektowania kartek świątecznych. Kiedy jesień za oknem, Biblioteka już myślimy o świętach.

W tym Biblioteka Miejska w Lęborku chce zainspirować tematami związanym z:

reklama

– symbolami wigilijnymi: gwiazda betlejemska, jemioła, choinka, ozdoby świąteczne, szopka, świeca

– magią świąt: klimatem, postaciami

– zimowym krajobrazem: przyroda, zwierzęta, ulubione miejsca

Zaprojektuj własną pocztówkę, która pójdzie w świat. Jeżeli jesteś uczniem szkoły podstawowej to pokaż swój talent i weź udział w konkursie.

PROJEKT POCZTÓWKA

reklama

REGULAMIN
1. Konkurs jest adresowany do uczniów ze szkoły podstawowej z kl. I – III i IV – VIII z powiatu lęborskiego.

2. Nagrodą główną jest wydruk profesjonalnych kartek pocztowych, które będzie można wysłać do bliskich na całym świecie.

3. Konkurs będzie rozpatrywany w dwóch kategoriach: kl. I – III i kl. IV – VIII

4. Prace należy podpisać na odwrocie swoim imieniem i nazwiskiem, dopisać kategoria: kl. I – III albo kl. IV – VIII oraz dołączyć wypełnioną i podpisaną kartę uczestnika – dostępna na stronie: https://www.biblioteka.lebork.pl/…/konkurs-projekt…/ Brak zgód uniemożliwia uczestnictwo w konkursie.

5. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę na konkurs wg własnego autorskiego pomysłu. Prace nie mogą być przerysowane czy też skopiowane. Należy wykonać je samodzielnie, bez użycia gotowych elementów do ozdabiania.

6. Prace można dostarczyć do trezora (przy wejściu do biblioteki, na zewnątrz ), wysłać na e-mail ko@biblioteka.lebork.pl bądź dostarczyć do Działu dla Dzieci i Młodzieży do 15 listopada 2022 r.

7. Kartkę o tematyce związanej ze Świętami Bożego Narodzenia należy wykonać w formacie A4 techniką płaską, aby można było ją zeskanować.

8. Proponowane techniki: grafika komputerowa, szkic, wydrapywanka, wydzieranka, wyklejanka, kolaż, frotaż, akwarele, pastele, itp.

9. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 1 grudnia 2022 r.

Kontakt: Aleksandra Werenczuk-Hinc
tel. 59 8622 307, e-mail ko@biblioteka.lebork.pl

Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego regulaminu!

(źródło: Biblioteka Miejska w Lęborku)

reklama