reklama
Aktualności

Ucz się w PRYMUS Lębork!

Ucz się w PRYMUS Lębork!

Oferta edukacyjna Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych skierowana jest do osób, które chciałyby zdobyć wykształcenie średnie. Nauka dla absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej lub gimnazjum trwa 4 lata. Absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej przyjmowani są do klasy drugiej, a nauka trwa 3 lata. Kształcenia odbywa się w systemie zaocznym (średnio dwa weekendy w miesiącu). Osoby, które ukończą Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych otrzymują świadectwo ukończenia szkoły i mogą przystąpić do egzaminu maturalnego. Po zdaniu matury mogą kontynuować naukę we wszystkich uczelniach na różnych kierunkach studiów oraz we wszystkich szkołach policealnych.

reklama

Słuchacze PRYMUS otrzymują:

  • legitymacje szkolne
  • indeksy
  • zaświadczenia (do ZUS-, PCPR-u, MOPS-u oraz innych instytucji)
  • Za powyższe dokumenty szkoły nie pobierają żadnych opłat.

Szkoła nie pobiera dodatkowych opłat za egzaminy wewnętrzne i zewnętrzne.

Szkoła PRYMUS, prowadzi prężnie działające kierunki policealne. Nauka odbywa się w systemie weekendowym. Opis kierunków policealnych:
– Technik masażysta
– Opiekunka dziecięca
– Opiekun w domu pomocy społecznej
– Technik ochrony fizycznej osób i mienia
– Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
– Technik administracji

Szkoła PRYMUS znajduje się przy ul. Mireckiego 10 w Lęborku
Chcesz wiedzieć więcej?
Wejdź na: www.prymus.lebork.pl
Lub zadzwoń: 665706050

[PROMOCJE do -50%] Zapraszamy, ul. Krzywoustego 4A w Lęborku
Zobacz gazetkę