reklama
reklama
Aktualności

Wójt Gminy Cewice dyskutował w Warszawie o… Kamieńcu !

Wójt Gminy Cewice dyskutował w Warszawie o… Kamieńcu !

Wczoraj w siedzibie Ministerstwa Klimatu i Środowiska w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli Urzędu Gminy w Cewicach i przedstawicieli administracji rządowej, którego przedmiotem było ustalenie dalszych działań zmierzających do likwidacji nielegalnego składowiska odpadów tekstylnych w miejscowości Kamieniec. W spotkaniu tym wzięli udział m.in. Wójt Gminy Cewice – Jerzy Bańka, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – Piotr Müller, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska – Jacek Ozdoba i  Główny Inspektor Ochrony Środowiska – Michał Mistrzak.

reklama

Uczestnicy spotkania szczegółowo omówili dotychczasowe działania zmierzające do usunięcia i zagospodarowania odpadów tekstylnych z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania w Kamieńcu. Strony zadeklarowały również dalszą współpracę w celu realizacji zadania sprawnego i bezpiecznego unieszkodliwienia odpadów, zgodnie z wydanymi aktami administracyjnymi. Zebrane osoby wyraziły również stanowczą wolę współdziałania poprzez wymianę informacji i wykonywanie czynności kontrolnych, które umożliwią wykrycie sprawców popełnionych przestępstw przeciwko środowisku oraz zapobieżenie występowaniu kolejnych zdarzeń pożarowych na tym obszarze.

Wiodącym przedmiotem rozmów było udzielenie Gminie Cewice wsparcia finansowego, które jest niezbędne do usunięcia nielegalnie składowanych odpadów wraz z przeprowadzeniem ewentualnej remediacji powierzchni ziemi w zakresie skutków spowodowanych oddziaływaniem usuwanych odpadów. Minister Jacek Ozdoba zapewnił Wójta Gminy Cewice, że w tym celu zwróci się niezwłocznie do Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Przemysława Ligenzy z prośbą o przedstawienie harmonogramu finansowania powyższego zadania z programu priorytetowego „Usuwanie porzuconych odpadów”. Minister Ozdoba zadeklarował też, że skieruje do Prokuratury Krajowej prośbę o skoordynowanie działań organów ścigania umożliwiających wykrycie sprawców przestępstw środowiskowych w miejscowości Kamieniec. Zgodnie z deklaracją uczestników spotkania tylko skoordynowane działania podejmowane na szczeblu centralnym i samorządowym pozwolą na niezwłoczne stworzenie mechanizmu rozwiązania powstałego problemu.

Wójt Gminy Cewice zwrócił się również do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z prośbą o podjęcie działań zapobiegawczych i naprawczych w celu wyeliminowania potencjalnej szkody w środowisku naturalnym.

źródło informacji i zdjęcie: Urząd Gminy Cewice (FB)