Aktualności

Radny Bianga rozlicza starostę z pomocy Ukraińcom i PCK

Radny Bianga rozlicza starostę z pomocy Ukraińcom i PCK

Radny Powiatowy Patryk Bianga publicznie pyta Starostę Lęborską Alicję Zajączkowską o brak deklarowanej pomoc Starostwa Powiatowego dla uchodźców z Ukrainy i Polskiego Czerwonego Krzyża. Co znaczące pytający – radny Lepszego Samorządu był w tym okresie prezesem oddziału PCK w Lęborku… Doskonale więc zna odpowiedzi na zadawane przez siebie pytania.

reklama

„W budynku Starostwa Powiatowego w Lęborku po 24.02.2022, czyli napaści Rosji na Ukrainę otwarto punkt zbiórki rzeczowej dla uchodźców. W rozmowie telefonicznej Pani Starosta deklarowała, iż będzie chciała się przyłączyć do wspólnych działań Polskiego Czerwonego Krzyża na terenie Powiatu Lęborskiego co jednak nie miało miejsca. Chciałbym zapytać w jakim czasie były prowadzone działania w formie zbiórki, ile produktów zebrano, ilu osobom została udzielona pomoc, oraz gdzie zostały ewentualnie przekazane rzeczy zebrane podczas prowadzonej zbiórki – pyta w oficjalnym piśmie Patryk Bianga – radny, ówczesny prezes oddziału PCK w Lęborku i organizator punktu pomocy uchodźcom na Stacji Kultura.

W drugim podobnym piśmie radny Bianga pyta starostę o wymienienie wsparcia jakie Starostwo Powiatowe zadeklarowało w kierunku Polskiego Czerwonego Krzyża. „W związku, iż działalność organizacji została zakończona po blisko trzech miesiącach pracy wolontariuszy, chciałbym aby powiedziała Pani na czym polegało wsparcie, jakie były formy pomocy czy też inne działania podjęte przez Panią lub Starostwo Powiatowe w tym zakresie” – zapytuje starostę Patryk Bianga.

W tle oficjalnej korespondencji jest ostry konflikt polityczny pomiędzy starostą a opozycją. Niestety cierpią w nim najbardziej potrzebujący… 

POLECAMY
 
close-link