reklama

Wczoraj w Sali rajców Urzędu Miasta w Lęborku odbyła się XXXIX Sesja Rady Miejskiej. Najważniejszymi punktami obrad było głosowanie radnych w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta – Witoldowi Namyślakowi wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. Po blisko 3-godzinnej debacie nad „Raportem o stanie Gminy Miasto Lębork za 2021 roku” i przedstawieniu „Sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Lęborka za 2021 rok”, radni przegłosowali kolejno uchwały: w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Miasta (14 głosów za, 2 przeciw, 4 wstrzymujące się), w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Lęborka za 2021 rok (14 głosów za, 2 przeciw, 4 wstrzymujące się) i ostatecznie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lęborka z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok (14 głosów za, 2 przeciw, 4 wstrzymujące się).

reklama

Podczas debaty radni „zarzucali” Burmistrzowi m.in. (cytujemy tylko te najważniejsze):

 • brak działań władz miasta w sprawie wyludniania się Lęborka i starzeniu jego mieszkańców,
 • ciągły brak chodnika koło cmentarza przy ul. Kaszubskiej,
 • niepokojący stan techniczny sygnalizacji świetlnej w mieście, która wydaje się być do natychmiastowej wymiany,
 • niedoświetlenie przejść dla pieszych,
 • brak prac związanych z odnowieniem stadionu miejskiego,
 • brak wielu różnych wskaźników i danych w „Raporcie o stanie Gminy Miasto Lębork za 2021 rok”, obrazujących rozwój miasta w 2021 roku,
 • brak wyraźniej informacji o tym, co udało się zrobić w mieście w 2021 r. a czego nie,
 • brak określenia najważniejszych priorytetów miasta w 2021 roku,
 • rozmydlanie dyskusji o „raporcie” za 2021 roku wysoką inflacją i wojną na Ukrainie, choć te pojawiły się dopiero w roku bieżącym,
 • brak odpowiednich działań proobywatelskich (zmniejszenie budżetu obywatelskiego w ostatnich latach o blisko 50%),
 • brak odpowiedzi na pytanie, dlaczego „młodzi ludzie” nie chcą wiązać swojej przyszłości z Lęborkiem (likwidacja nagród dla najlepszych uczniów i studentów),
 • brak odpowiednich działań na ul. Sienkiewicza i Grunwaldzkiej, związanych ze wzrostem przestępczości w tym rejonie, co jest dużym zagrożeniem społecznym,
 • brak ścieżek rowerowych w centrum miasta,
 • problemy z wykaszaniem zieleni miejskiej latem i z odśnieżaniem miasta zimą 2021 roku.

W odpowiedzi na niektóre „zarzuty” Burmistrz Miasta Lęborka stwierdził m.in., że:

 • zmniejszenie się liczby ludności miasta z 33075 do 32565 (o 510) nie jest wcale efektem wyludniania się Lęborka (z powodu brak perspektyw jego mieszkańców), ale rezultatem ich przenosin do gmin podmiejskich (Nowa Wieś Lęborska, Cewice, Wicko), gdzie budują swoje domy. W 2021 roku w mieści oddano do użytku prawie 500 mieszkań, sprzedano też wiele działek, co wskazuje na duże zainteresowanie potencjalnych nowych mieszkańców,
 • nasze miasto systematycznie się rozwija, co sprzyja osiedlaniu się nowych osób w mieście i najbliższej okolicy,
 • powiedzmy sobie wreszcie, że „miasto nam kwitnie” i nie ma w tym przesady (!),
 • faktem jest, że przy cmentarzu nie ma jeszcze chodnika, ale nie zapominajmy, że w 2021 r. zmodyfikowano ulicę Kaszubską, nie udało nam się jeszcze wybudować chodnika, ale intensywnie nad tym pracujemy (mamy już grunt pod przyszły chodnik), musimy jednak najpierw wyciąć kilka drzew, a z tym trzeba poczekać przynajmniej do 01.10.br. Jeśli nie uda nam się wybudować chodnika przy cmentarzu, to będzie przynajmniej bezpieczna ścieżka…
 • co do psującej się sygnalizacji świetlnej, zapewnił że miasto planuje w tym miejscu budowę ronda, które znacząco spowolni ruch pojazdów, dzięki czemu wzrośnie też bezpieczeństwo,
 • pamiętajmy, że już niebawem zostanie uruchomiona Trasa Kaszubska (S6), co również nie pozostanie bez wpływu na zmniejszenie się ruchu pojazdów w centrum miasta,
 • w Lęborku mamy dużo dobrze doświetlonych, by nie powiedzieć „prześwietlonych” przejść dla pieszych a mimo to ludzie dalej giną (jak np. ostatnio na ul. Krzywoustego).

Burmistrz odniósł się także do licznych publikacji w internecie na temat interpelacji radnych, m.in. w sprawie „słynnej” już skrzynki elektrycznej na ścieżce rowerowej przy ul. Kellera. Jak zapewnił, inwestycja nie została jeszcze zakończona a ta feralna skrzynka elektryczna zostanie w pewnym momencie przeniesiona poza pas ścieżki rowerowej, cierpliwości. Na koniec swojej wypowiedzi dodał również, że „mamy fajne miasto i fajnie się w nim mieszka”, a tymczasem internauci w swoich komentarzach skupiają się tylko na tym, co „niefajne”.

Najważniejsze uchwały XXXIX Sesja Rady Miejskiej zostały ostatecznie przegłosowane a reprezentujący władze miasta Burmistrz Witold Namyślak zakończył tą część obrad końcowym sukcesem. Poniżej, kilkanaście zdjęć ze środowej Rady Miasta.

MD

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.