reklama
Aktualności

Zapraszamy na webinarium 24 maja

Zapraszamy na webinarium 24 maja

Pomorskie placówki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych cały czas organizują bezpłatne szkolenia dla swoich klientów. Tym razem ich tematem będą ulgi w spłacie należności z tytułu składek, elektronizacja akt pracowniczych oraz zasady zgłaszania i rozliczania składek za pracowników.

reklama

We wtorek, 24 maja o godz. 10:00, ZUS zaprasza na webinarium o formach wsparcia, z których mogą skorzystać osoby, które mają problemy ze spłatą składek. Jego uczestnicy dowiedzą się m.in. jakie warunki należy spełnić, aby rozłożyć składki na raty, a także na czym polega odroczenie terminu płatności składek oraz jakie są zasady wypełniania wniosków i jakie dokumenty trzeba złożyć. Zapisy na szkolenie ZUS przyjmuje mailowo pod adresem: karolina.eikmann@zus.pl.

W środę 25 maja, również o godz. 10:00, odbędzie się szkolenie online pod tytułem „Prościej, taniej, e-akta”. Jego tematem będzie elektronizacja akt pracowniczych. Eksperci wytłumaczą na czym polega projekt e-akta, jakie są jego zalety oraz jakie niesie z sobą obowiązki dla pracodawców.

Dzień później, w czwartek 26 maja, także o godz. 10:00, ZUS zaprasza na wirtualne spotkanie dotyczące zasad zgłaszania i rozliczania składek za pracowników. Zgłoszenia na te dwa szkolenia można wysyłać na adres: slupsk_wydarzenia@zus.pl.

Szkolenia będą prowadzone za pośrednictwem Cisco Webex Meeting. W zgłoszeniu należy podać adres e-mail na który ZUS wyśle link do spotkania, datę i temat szkolenia oraz numer telefonu do kontaktu. Do zgłoszenia trzeba dołączyć podpisane oświadczenie RODO, które jest dostępne na stronie zus.pl.