Aktualności

Rolnicy z gminy Cewice mogą do poniedziałku ubiegać się o dofinansowanie

Rolnicy z gminy Cewice mogą do poniedziałku ubiegać się o dofinansowanie

Wójt Gminy Cewice informuje, że w związku z realizacją umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”, od dnia 16.05.2022 r., rolnicy z terenu Gminy Cewice mogą składać dokumenty niezbędne do zakwalifikowania się do udziału w programie.

reklama

Warunkiem udziału w programie jest złożenie:

  • deklaracji udziału w programie o dofinansowanie usuwania odpadów z folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej,
  • oświadczenia w sprawie otrzymanej pomocy de minimis/ pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,
  • formularza informacji przedstawianych przez wnioskodawcę w odniesieniu do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

Wszystkie dokumenty można pobrać ze strony internetowej Gminy Cewice. Wydrukowane formularze będą również dostępne od 11.05.2022 r. w Referacie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej (pokój nr 2 w Urzędzie Gminy w Cewicach) oraz u sołtysów.

Deklarację wraz z załącznikami należy złożyć w Urzędzie Gminy w Cewicach w pokoju nr 2.

 O zakwalifikowaniu się do programu będzie decydowała kolejność składanych wniosków.

Przed wypełnieniem deklaracji i załączników należy zapoznać się z Regulaminem realizacji programu usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej prowadzonej na terenie Gminy Cewice. Dokumenty do pobrania znajdują się w załącznikach poniżej.

fot.: Gmina Cewice