reklama
Aktualności

Dłużej i drożej. Umowa na CUS aneksowana

Dłużej i drożej. Umowa na CUS aneksowana

Drożej i w dłuższym terminie zostanie zrealizowana przebudowa dawnego Domu Małego Dziecka przy ulicy Okrzei w Lęborku na Centrum Usług Społecznych. Powodem wzrostu kosztów i przedłużeniem terminu są zgłoszone przez wykonawcę kosztowne prace dodatkowe.

reklama

W Centrum Usług Społecznych (CUS) świadczonych będzie wiele usług społecznych skierowanych do osób o różnym stopniu niesamodzielności, w tym seniorów, osób z niepełnosprawnościami, z chorobami przewlekłymi i ich opiekunów. Będą prowadzone w nim także zintegrowane usługi społeczne w zakresie wsparcia rodziny, pieczy zastępczej i usamodzielniania.

3 listopada 2021 roku Powiat Lęborski podpisał wartą 6 mln 169 tys. 535 zł umowę na przebudowę obiektu z firmą Concept Bau ustalając termin zakończenia przebudowy na 12 sierpnia 2022 roku. Te warunki są już nieaktualne.

14 lutego 2022 roku pomiędzy powiatem a wykonawcą podpisano aneks zwiększający kwotę umowy o 180 tys. zł brutto i przedłużający termin realizacji do 14 października 2022 roku.

3 tygodnie później wykonawca wystąpił do Starostwa Powiatowego z pismem o konieczności przeprowadzenia licznych robót dodatkowych i o kolejne wydłużenie terminu realizacji zadania. W niezbędnych do wykonania pracach znalazła się wymiana konstrukcji dachu, wymiana okien, tynków, roboty elektryczne, wykonanie iniekcji krystalicznej ścian piwnicy, wykonanie posadzek nad piwnicą oraz wykonanie podłogi z płyt OSB. Łączny koszt wszystkich robót wykonawca wycenił na kwotę 1 mln 404 tys. 48 zł i 29 gr brutto. Zawnioskował także o wydłużenie o 120 dni terminu zakończenia prac.

Konieczność wykonania w/w robót potwierdził w przygotowanej opinii technicznej inspektor nadzoru.

Po dokonaniu analizy przedstawionych kosztorysów przez pracowników starostwa oraz przeprowadzonych negocjacjach z wykonawcą ostatecznie ustalono zwiększenie kwoty umowy o 1 mln 193 tys. 548 zł i 93 gr. Zarząd Powiatu wyraził już zgodę na zwiększenie kwoty umowy, podpisanie aneksu umowy „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby Centrum Usług Społecznych wraz z rozbiórką dwóch budynków gospodarczych oraz wiaty śmietnikowej” oraz wydłużenie terminu realizacji inwestycji do dnia 18 listopada 2022 roku.