03/03/2024
Aktualności

Pobierasz świadczenie z ZUS i pracujesz? Zobacz, czy musisz się rozliczyć

Pobierasz świadczenie z ZUS i pracujesz? Zobacz, czy musisz się rozliczyć

Osoby, które są na rencie lub wcześniejszej emeryturze i równocześnie dorabiają, powinny poinformować ZUS o dodatkowych przychodach osiągniętych w 2021 r. Termin upływa 28 lutego.

reklama

Osoby, które mają ustaloną emeryturę powszechną mogą dorabiać bez ograniczeń. Limity dotyczą wyłącznie rencistów oraz wcześniejszych emerytów. Dodatkowe zarobki bowiem w ich przypadku mogą powodować zawieszenie lub zmniejszenie świadczenia. Gdy przekroczą próg 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia to świadczenie zostanie obniżone, natomiast przekroczenie 130 proc. tegoż spowoduje jego zawieszenie. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłasza co trzy miesiące Prezes Głównego Urzędu Statystycznego i to na tej podstawie ustala się limity.

Renciści oraz wcześniejsi emeryci powinni pamiętać, aby do 28 lutego dostarczyć do ZUS zaświadczenia o przychodach osiągniętych w 2021 r. Dotyczy to zarówno przychodu z umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, a także z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, czy też służby w tzw. „mundurówce”. Taki dokument powinien wystawić pracodawca. Świadczeniobiorcy, którzy prowadzą własną działalność muszą napisać oświadczenie samodzielnie. W tym przypadku przychodem jest deklarowana podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Trzeba pamiętać, że zasady te dotyczą również przychodów osiąganych za granicą.

Informacja o przychodach potrzebna jest do rozliczenia wypłacanego świadczenia. Świadczenie może zostać rozliczone rocznie lub miesięcznie. To ważne, ponieważ jeśli ZUS nie otrzyma tych informacji może zawiesić wypłatę świadczenia, a także zażądać zwrotu świadczeń nienależnie pobranych.

Poza emerytami, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny (60 lat kobiety i 65 lat mężczyźni), z ZUS nie muszą rozliczać się renciści pobierający świadczenie dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz renty rodzinne przysługujące po uprawnionych do takich rent. Obowiązek ten nie dotyczy też uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów, którzy nie ukończyli 26 lat, a są zatrudnieni na umowie zlecenia lub agencyjnej (poza uczniami, którzy pobierają renty socjalne).

reklama
POLECAMY
 
close-link