reklama
Aktualności

W Kębłowie powstaje przejście dla pieszych za ćwierć miliona

W Kębłowie powstaje przejście dla pieszych za ćwierć miliona

Powiat Lęborski pozyskał środki na dużą przebudowę przejścia dla pieszych w centrum Kębłowa Nowowiejskiego (gm. Nowa Wieś Lęborska)

reklama

Całkowita wartość zadania pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1322G w miejscowości Kębłowo” została skalkulowana na 256.089, 27 zł. Ponad połowa z tej kwoty tj. 159.298 zł to dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zakres robót przewiduje przebudowę przejścia dla pieszych wraz z robotami towarzyszącymi: przebudową jezdni, chodników, zjazdów, budową wysp rozdziału i peronu autobusowego, oświetleniem przejścia, oznakowaniem pionowym i poziomym oraz zielenią.