reklama
Aktualności

Szpital w Lęborku liczy na miliony z Polskiego Ładu

Szpital w Lęborku liczy na miliony z Polskiego Ładu

Rada Społeczna Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku zapoznała się z dużą propozycją inwestycyjną szpitala w Lęborku zgłoszoną we wrześniu 2021 roku do dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Polski Ład.

reklama

Inwestycje o wartości aż 22 milionów złotych mają być przeznaczone na utworzenie zakładu opiekuńczo–leczniczego, zintegrowanie opieki z zakresu ginekologii, położnictwa, neonatologii i pediatrii w sąsiadujących obszarach tej samej kondygnacji budynku oraz dostosować do nowych funkcji infrastrukturę budowlaną i sprzętową.

Inwestycji towarzyszyć będzie przebudowa i modernizacja apteki zakładowej, rozbudowa systemu energetycznego, systemu wind oraz modernizacja infrastruktury sanitarnej w celu zapewnienia bezpiecznej realizacji świadczeń.

W obradach Rady Społecznej w stałym składzie: starosta Alicja Zajączkowska, Jacek Perłak, Marian Borek, Witold Krużycki, Tomasz Sopyłło, Adam Nowak i Ryszard Wenta, uczestniczyli reprezentujący szpital: dyrektor Marta Frankowska, z-ca dyr. ds. finansowych Adam Hoffmann, naczelny lekarz Artur Barna oraz przedstawiciele związków zawodowych działających na terenie SPS ZOZ: Izabela Łebek (Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy) i Jarosław Kozakiewicz (NSZZ „Solidarność”).