reklama

W gminie Wicko ruszyły program „Aktywni Patriotycznie”. Program działań patriotycznych skierowany jest do społeczności lokalnej a jego głównym celem jest realizacja polityki pamięci w zakresie historii Polski, promowanie postaw patriotycznych i kształtowanie tożsamości obywatela.

reklama

Jednym z pierwszych działań jest wycieczka pełnoletnich mieszkańców Gminy Wicko na wyjazd edukacyjny do Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Koszt udziału dla uczestnika w autokarowym wyjeździe 16 listopada 2021 roku wynosi zaledwie 20 złotych. W programie zwiedzanie z przewodnikiem, transport autokarowyi ciepły posiłek.

Zapisy na wyjazd prowadzi do dnia 8 listopada 2021 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku