reklama
Aktualności

Lęborscy pszczelarze świętowali

Lęborscy pszczelarze świętowali

Jubileusz 75-lecia działalności na Ziemi Lęborskiej obchodzi w tym roku  Powiatowe Koło Pszczelarzy w Lęborku. Uroczystemu spotkaniu towarzyszyła wystawa okolicznościowa i wyróżnienia dla najbardziej zasłużonych. „Medal Starosty” otrzymał Waldemar Lenart, zasłużony dla rozwoju pszczelarstwa i zachowania historycznych pszczelarskich tradycji.

reklama

Uroczystości rozpoczęła msza św. w Sanktuarium św. Jakuba Ap. Po mszy uczestnicy obejrzeli „Muzealną Pasiekę” – zachowane najbardziej oryginalne i najstarsze ule, wystawione w murach obronnych w pobliżu Baszty Bluszczowej. Staraniem pszczelarzy i Muzeum w Lęborku, otwarta została również wystawa w Baszcie nr 27 „Zielarskiej”, obrazująca historię pszczelarstwa i technologii pozyskiwania miodu.

Gości po wystawie oprowadzała Mariola Pruska – dyrektor Muzeum w Lęborku. Za przygotowanie wystawy dziękował muzealnikom Jan Przychoda – Prezes Powiatowego Koła Pszczelarzy. Podziękowania kierował również do kolegów pszczelarzy, którzy udostępnili eksponaty z własnych zbiorów. Część wystawianych elementów pochodzi z Kryłowa nad granica polsko-ukraińską – w tym oryginalny ul autorstwa Kazimierza Lewickiego. Podobizna twórcy ula „warszawskiego” znalazła się na okolicznościowych medalach koła. Z licznie zebranymi lęborskimi pszczelarzami spotkali się: Alicja Zajączkowska – Starosta Lęborski, Witold Namyślak – Burmistrz Miasta Lęborka i o. Robert Wołyniec – gwardian, proboszcz parafii i kustosz sanktuarium św. Jakuba Ap. w Lęborku. Nie zabrakło również kolegów – pszczelarzy z sąsiednich kół – w Słupsku, Bytowie i Wejherowie. Obecni byli: Prezes PZP – Ryszard Voss i wiceprezes Jacek Krysztof. Najbardziej zasłużonym pszczelarzom wręczono „Statuetkę ks. dr Jana Dzierżona”, „Medale ks. dr Jana Dzierżona” oraz złote, srebrne i brązowe „Odznaki Polskiego Związku Pszczelarskiego”. Gratulacje wyróżnionym złożył burmistrz Witold Namyślak, który zwyczajowo już, udostępnia pomieszczenia ratusza na spotkania lęborskich pszczelarzy.

Starosta Alicja Zajączkowska przypomniała dotychczasowe kontakty z pszczelarzami i rozmowy, z których wiele dotyczyło tego, że pszczoły trzeba chronić, zanim jeszcze wpływy środowiskowe doprowadziły do spadku ich populacji. Zwróciła uwagę na wizjonerskie podejście do tematu prezesa Jana Przychody, od dawna pracującego nad promocją pszczelarstwa i działaniami na rzecz ochrony pszczelich rodzin przed wpływami cywilizacji. – Z okazji jubileuszu 75-lecia życzę prężnych i wydajnych rodzin pszczelich, a wszystkim mieszkańcom Ziemi Lęborskiej – słodkich i smacznych wyników waszej pracy, która czyni nasze życie zdrowym i szczęśliwym – odczytała treść okolicznościowego grawertonu starosta.

„Medal Starosty Lęborskiego” otrzymał Waldemar Lenart – pszczelarz zasłużony szczególnie dla zachowania tradycji historycznych tej profesji, nie tylko na terenie powiatu lęborskiego, ale również poza nim, poprzez konstruowanie metodą tradycyjną barci, umieszczanych następnie w leśnych ostępach – w okolicach Roszczyc, Żarnowskiej czy Niebędzina. Pan Waldemar prowadzi również szkolenia, prezentując starobartnictwo wśród młodzieży i pszczelarzy. Efekty działalności Waldemara Lenarta dotarły do pszczelarzy-leśników z Choczewa, których zainteresowały prezentacje wykonywania barci przy użyciu pieszni, barty i świdrów – narzędziami i technikami stosowanymi w dawnych czasach.

Sylwetkę Kazimierza Lewickiego – pszczelarza, pedagoga i wychowawcy, twórcy nowatorskiego modelu ula leżakowo-stojakowego, zwanego warszawskim, przypomniała mgr Iwona Jamróz-Krysztof. Kazimierz Lewicki był założycielem w 1882 r. pierwszego na świecie muzeum pszczelarstwa i autorem książki „Pszczelnictwo” (1882 r.). W muzeum prowadził warsztaty pszczelarskie, a dostępne ekspozycje pokazywały oprócz historii pszczelarstwa, działalność pszczelarską w innych krajach. W muzeum można było poznać również codzienne życie pszczelich rodzin w specjalnych wkomponowanych w ściany ulach z przezroczystymi ścianami. Muzeum i podobizna Lewickiego zostały zobrazowane na okolicznościowych medalach jubileuszowych Powiatowego Koła Pszczelarzy w Lęborku.