reklama
Aktualności

Debatowali o komunikacji miejskiej w Lęborku. Szykują się zmiany

Debatowali o komunikacji miejskiej w Lęborku. Szykują się zmiany

Budowa Lęborskiego Węzła Przesiadkowego przy dworcu kolejowym mocno wpłynie na publiczny transport w mieście i pobliskich gminach. Rozmawiali o tym 5 lipca 2021 roku w „Stacji Kultura” przedstawiciele samorządu Lęborka i Zakładu Komunikacji Miejskiej. Pretekstem do długiej dyskusji o miejskiej komunikacji była przedstawiona przez specjalistę od transportu zbiorowego Marcina Gromadzkiego „Koncepcja nowego układu tras i rozkładów jazdy opartej na dedykowanych jej kompleksowych badaniach marketingowych wielkości popytu na usługi przewozowe i uwzględniającej obsługę komunikacyjną „Lęborskiego Węzła Przesiadkowego”.

reklama

Podczas spotkania omówione zostały wyniki badań marketingowych w którym udział wzięli pasażerowie i kierowcy. Przedstawiono pomysły na nowe trasy i rozkład jazdy po otwarciu za kilka tygodni Lęborskiego Węzła Przesiadkowego.

Obszerna analiza firmy Marcin Gromadzki Public Transport Consulting  zawierała konkretne propozycje zmian w ofercie przewozowej lęborskiej komunikacji miejskiej. Badania wskazały, że największy ruch pasażerki występuje na liniach 2 i 4 a najważniejsze dla pasażerów lęborskiej komunikacji to częstotliwość kursowania (41%  wskazań), punktualność (19%), w mniejszym stopniu koszt przejazdu (10%) czy bezpośredność połączeń (8%).

Według przedstawionych przez specjalistę Marcina Gromadzkiego wyników badań wynika, że dla pasażerów komunikacji miejskiej i użytkowników samochodów osobowych w Lęborku ważny jest postulat wprowadzenia trasy linii 2 bezpośrednio pod dworzec kolejowy, na węzeł integracyjny. Warto zaznaczyć, że nie jest możliwe rozwiązanie polegające na prostym zajeździe autobusów linii 2 na dworzec autobusowy, gdyż bezpośredni wjazd z ul. Dworcowej do tunelu (i w relacji przeciwnej) technicznie nie jest wykonalny. Konsekwencją skierowania linii 2 na węzeł integracyjny będzie połączenie większości pozostałych linii we wspólną wiązkę trasy. Dwie linie podstawowe, tj. 2 i 4, miałyby wspólną pętlę przy Cmentarzu, na dolnej pętli. Wybrane kursy linii 2 w dni powszednie wydłużone byłyby, tak jak do tej pory, do górnej pętli. Następnie trasa obu linii prowadziłaby wspólnie ulicami Kaszubską, Krzywoustego, Mieszka I, Kusocińskiego i Teligi do przystanku Teligi – Kościół.

Na nowym odcinku tras linii 2 i 4 obowiązywałyby dodatkowe przystanki: przy ul. Mieszka I, za skrzyżowaniem z ul. Krzywoustego – w kierunku osiedla Sportowa, zastępujący obecny przystanek Krzywoustego – ZUS (w kierunku przeciwnym przystanek istnieje i jest wykorzystywany przez autobusy linii 7) oraz przy ul. Mieszka I, w rejonie skrzyżowania z ul. Władysława IV.

Dalsza trasa obu linii do ul. Zwycięstwa byłaby identyczna jak obecna trasa linii 4, następnie zaś podstawowy wariant trasy linii 2 prowadziłby do Nowej Wsi Lęborskiej, a linii 4 – do Lubowidza.

Niezmieniane pod względem trasy linie 3 i 6 uzupełnia dodatkowo linia 5, na której zaplanowano głównie kursy dojazdowe i zjazdowe w relacji ul. Dworcowa – pl. Piastowski i z powrotem, ul. Dworcowa – cmentarz i z powrotem , ale też kursy w godzinach porannych

w niedziele na trasie pl. Piastowski – cmentarz i z powrotem (nową trasą linii 2).Z układu komunikacyjnego znikają linie 7 i 20.

Funkcjonowanie linii 7, na której obecnie wykonywane są jedynie trzy pary kursów w niedziele, z uwagi na wydłużenie trasy linii 4 do cmentarza, straciło rację bytu. Kursy linii 20, wykonywane na trasie pl. Piastowski – cmentarz, zostały włączone do rozkładu jazdy linii 5.

W szczytowych okresach podaży usług, określanych jako godziny 6:30-8:00 oraz 13:00-16:30 w dniu powszednim, kursy na liniach 2 i 4 wykonywane byłyby do i z Cmentarza naprzemiennie co 15 minut, rytmicznie co 30 minut w ramach każdej z linii. Przy założeniu, że byłyby to kursy realizowane w podstawowych wariantach tras, tj. do Nowej Wsi Lęborskiej na linii 2 i do Lubowidza na linii 4, a część kursów linii 2 byłaby wydłużona do Kębłowa Nowowiejskiego, wykonywanie kursów na obu liniach zapewniałoby łącznie 6 autobusów, mających 90 minut na czas kółka a więc po trzy na każdej z linii. W godzinach międzyszczytowych (8:00-13:00) rozkład jazdy zakłada obsługę linii 2 i 4 łącznie przez 4 pojazdy, po dwa na każdej z linii.

Założono wydłużenie wszystkich kursów linii 2 do górnej pętli przy cmentarzu. Jednocześnie czas kółka na obu liniach zmniejszyłby się w stosunku do godzin szczytów z 90 do 80 minut, co jednak jest możliwe – po pierwsze z uwagi na nieco krótszy czas przejazdu w tych godzinach, a po drugie – z uwagi na brak kursów do Kębłowa Nowowiejskiego w rozkładzie jazdy linii 2 w tych godzinach.

Ze względu na rosnącą rangę os. Wschód, uzasadnione jest zapewnienie na linii 4 częstotliwości 30-minutowej w godzinach szczytów przewozowych oraz 40-minutowej w porze pomiędzy tymi szczytami, czyli kursów w standardzie „miejskim”.

Koncepcja zakłada więc likwidację linii 1 i wchłonięcie jej dotychczasowych kursów przez linię 4.

Do Nowej Wsi Lęborskiej przewiduje się kierowanie każdego kursu linii 2 w godzinach międzyszczytowych, pomimo, że oznacza to zwiększenie częstotliwości z obecnych 60 do 40 minut.

Wynikająca z koordynacji częstotliwość 80-minutowa byłaby zbyt niska, poza tym konieczne byłoby zastąpienie co drugiego kursu tej linii kursem linii 5, z długim postojem przy placu Piastowskim. Poza obsługą Nowej Wsi Lęborskiej, linia 2 obsługuje przystanki przy ul. Kossaka w Lęborku – tam intensywność kursów wzrośnie. W dni powszednie po godzinie 16:30 częstotliwość kursowania linii 2 i 4 będzie zbliżona do 40 minut, natomiast w późniejszych godzinach, do około godziny 20:00, obie linie będą funkcjonować z częstotliwością zbliżoną do jednogodzinnej.

W soboty funkcjonowanie lęborskiej komunikacji miejskiej założono w godzinach 6-19 na liniach 2 i 4 oraz do godziny 17 na linii 6. Na liniach 2 i 4 w godzinach 8-14 obowiązywać będzie częstotliwość 40-minutowa, która na wspólnym odcinku zapewni kursy co 20 minut.

W pozostałych godzinach na każdej z linii obowiązywać będzie częstotliwość 80-minutowa, ale na wspólnym odcinku pomiędzy pl. Piastowskim a dolną pętlą przy cmentarzu zapewni ona naprzemienne odjazdy co 40 minut. Kursy linii 6 zaplanowano co 60 minut.

W niedziele funkcjonowanie linii 2 i 4 zaplanowano pomiędzy godzinami 9 a 19 – z częstotliwością 80-minutową na każdej z linii. Od godziny 7 na trasie pl. Piastowski – cmentarz wykonywane będą kursy linii 5, z częstotliwością co około 60 minut (do czasu rozpoczęcia obsługi linii 2 i 4). Z taką samą częstotliwością zaplanowano kursowanie autobusów linii 6, ale tylko w godzinach od 10 do 13.

Komentarze
Szukasz idealnego miejsca na nowy dom?
Zadzwoń! tel. 606 281 357