reklama
Aktualności

W Nowej Wsi wysterylizują i wykastrują wolno żyjące koty

W Nowej Wsi wysterylizują i wykastrują wolno żyjące koty

W Gminie Nowa Wieś Lęborka rusza sterylizacja i kastracja wolno żyjących kotów. Podstawą do działania jest przyjęty przez Radę Gminy w lutym 2021 roku „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska w 2021 r.” Koszt wykonania w/w zabiegów w całości zostanie sfinansowane ze środków budżetu gminy. Tegoroczny budżet na zabiegi wynosi 6.000 zł. Wykonywać je będzie lekarz weterynarii Mirosław Frączek, prowadzący Gabinet Weterynaryjny z siedzibą w Lęborku, przy ulicy Czołgistów 6A.

Lekarz weterynarii będzie realizował usługę na podstawie potwierdzonego zgłoszenia zwierzęcia do kastracji/sterylizacji, odebranego z Urzędu Gminy (pokój nr 3) przez osobę zgłaszającą koty wolno żyjące, poprzedzonym pisemnym wnioskiem o wykonanie zabiegu, złożonym w Urzędzie Gminy. Po otrzymaniu zgłoszenia należy uzgodnić z lekarzem weterynarii termin wykonania zabiegu. Osoba zgłaszająca kota/y wolno żyjące, po wykonanym zabiegu, odbiera zwierzę z gabinetu weterynarii i zapewnia mu dalszą opiekę pooperacyjną.

reklama

Wniosek dostępny jest także na stornie internetowej www.nwl.pl

W ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt gmina Nowa Wieś Lęborska podejmuje działania w zakresie zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsc w schronisku, opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, odławiania bezdomnych zwierząt, sterylizacji albo kastracji zwierząt w schronisku dla zwierząt, poszukiwania właścicieli dla bezdomnych zwierząt, usypiania ślepych miotów, zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich we wskazanym gospodarstwie rolnym, zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, działań o charakterze edukacyjno – informacyjnym.

Komentarze