reklama
Aktualności

Policja rozmawia z młodzieżą o bezpieczeństwie w sieci

Policja rozmawia z młodzieżą o bezpieczeństwie w sieci

Lęborscy policjanci systematycznie spotykają się z dziećmi i młodzieżą by rozmawiać z nimi o zagrożeniach, z jakimi młodzi ludzie mogą się spotkać na różnych etapach swojego życia. W tym tygodniu policjantki odwiedziły Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku, gdzie rozmawiały z uczniami o cyberprzemocy.

Z policyjnych obserwacji wynika, że Internet coraz częściej staje się narzędziem wykorzystywanym do popełniania przestępstw. Dlatego policjantki zajmujące się profilaktyką społeczną spotkały się z uczniami klas I-III Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu, by uzmysłowić im czym jest cyberprzemoc, jak się  przed nią uchronić i gdzie w razie potrzeby szukać pomocy.

Funkcjonariuszki podkreśliły by z Internetu i wszelkich nowinek technologicznych korzystać w odpowiedni sposób i zgodny z przeznaczeniem. Szczególną uwagę zwróciły na problem hejtu w sieci i innych zachowań niezgodnych z prawem. Uczuliły młodzież m.in. na zjawisko sextingu, stalkingu, flamingu, czyli celowego „zaogniania” wymiany zdań między użytkownikami w serwisach dyskusyjnych i społecznościowych, wyjaśniając jednocześnie jakie konsekwencje się z tym wiążą.

Kolejnym tematem poruszonym na spotkaniu była odpowiedzialność karna nieletnich z tytułu popełniania czynów zabronionych i świadczących o demoralizacji.

Tego rodzaju spotkania, prowadzone przez lęborskich funkcjonariuszy w szkołach, służą poprawie bezpieczeństwa wkraczających powoli w dorosłe życie młodych ludzi, dla których Internet jest w obecnych czasach integralną częścią ich funkcjonowania. Dlatego tak ważne jest to by przypominać im, że nieodpowiedzialne korzystanie z tego narzędzia może nieść za sobą poważne następstwa.

Komentarze