reklama
Aktualności

Przeszkolą kandydatów do założenia rodzin zastępczych

Przeszkolą kandydatów do założenia rodzin zastępczych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku zachęca do udziału w bezpłatnych szkoleniach dla kandydatów na rodziny zastępcze. Najbliższa tura szkoleń rozpoczyna się w listopadzie br. Nabór nowych rodzin zastępczych jest kluczowym zadaniem mającym na celu tworzenie miejsc dla dzieci, które z różnych powodów nie mogą być wychowywane przez rodziców biologicznych w poszczególnych gminach miejskich i wiejskich na terenie naszego powiatu.

To kolejna inicjatywa PCPR służąca promocji pieczy zastępczej na terenie powiatu lęborskiego. W trakcie szkolenia, oprócz pakietu wiedzy fachowej, będzie można uzyskać wiedzę na temat rozszerzonego zakresu wsparcia PCPR i funkcjonujących w tym zakresie mechanizmów. A są to m.in.: opieka koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, konsultacje pedagogiczne oraz psychologiczne, specjalistyczne diagnozy funkcjonowania dziecka, terapie indywidualne i grupowe, grupy wsparcia oraz superwizje, konsultacje psychiatryczne dla dzieci, poradnictwo zawodowe oraz warsztaty, szkolenia i kursy opiekuńczo-wychowawcze oraz rozwijające kompetencje społeczne.

reklama

O wszelkich aspektach finansowych oraz spersonalizowanych formach świadczeń i udzielanego wsparcia do indywidualnych potrzeb dziecka i rodziny, będzie można dowiedzieć się podczas szkolenia, na które już dzisiaj warto się umówić. Telefon kontaktowy do organizatora szkolenia 598 628 106.

Komentarze