reklama
Aktualności

Cewice budują ulice Słoneczną i Krótką

Cewice budują ulice Słoneczną i Krótką

Gmina Cewice wybudowała dwie drogi – 100 metrów ulicy Krótkiej i 87 metrów Słonecznej.  Nawierzchnia szerokich na 5 metrów ulic została wykonana z kostki betonowej. W ramach inwestycji powstały obustronne pobocza z kraty trawnikowej, przebudowano także istniejące zjazdy. Nowym drogom nadano odpowiednie spadki poprzeczne i podłużne, dzięki czemu wody opadowe odprowadzane będą na przyległy teren.

Drogowa inwestycja dofinansowana została z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

reklama

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 274.976,57 zł, wysokość dofinansowania wynosi 63,63%  kosztów kwalifikowalnych.

Komentarze