reklama
Aktualności

Chcesz mieć wpływ na bezpieczeństwo w swojej okolicy? Skorzystaj z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa

Chcesz mieć wpływ na bezpieczeństwo w swojej okolicy? Skorzystaj z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jest jednym ze sposobów komunikowania się społeczeństwa z Policją, przydatnym zwłaszcza w okresie panującej pandemii, gdy ze względów bezpieczeństwa zaleca się ograniczanie osobistych kontaktów. Aplikacja jest łatwa w obsłudze i co ważne, skuteczna w przekazywaniu istotnych informacji o zagrożeniach. Dzięki niej każdy może mieć wpływ na bezpieczeństwo w swojej okolicy.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa na trwałe wpisała się w naszym społeczeństwie jako kolejny sposób kontaktu z Policją. Jest to narzędzie, dzięki któremu każdy może mieć bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo w miejscu swojego zamieszkania poprzez zaznaczenie na mapie miejsca, w którym występuje dane zagrożenie, a nawet szczegółowe jego opisanie i dodanie zdjęcia ilustrującego problem.

reklama

KMZB to innowacyjne, intuicyjne i proste w obsłudze narzędzie, które wspomaga pracę lęborskich policjantów i pozwala zwiększyć poziom bezpieczeństwa w miejscach wskazanych przez mieszkańców regionu. Pamiętajmy jednak, że naniesienie zagrożenia na mapę nie jest równoznaczne z formalnym zawiadomieniem o wykroczeniu bądź przestępstwie.

W okresie wakacyjnym lęborscy policjanci odnotowali 122 zgłoszenia o zagrożeniach występujących na terenie naszego powiatu. Ponad połowa z nich została przez mundurowych potwierdzona. Najwięcej zgłoszeń dotyczyło spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych, przekraczania dozwolonej prędkości i nieprawidłowego parkowania. Wskazane przez mieszkańców miejsca z potwierdzonymi zagrożeniami, zostały objęte przez policjantów szczególnym nadzorem. Policyjne kontrole skutkowały m.in. mandatami karnymi dla sprawców wykroczeń, wnioskami o ukaranie do sądu, zatrzymaniem praw jazdy za znaczne przekroczenie prędkości i wystąpieniem do Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej z wnioskiem o likwidację „dzikiego” wysypiska śmieci.

Wszystkie te zgłoszenia stanowią dla policjantów cenną wskazówkę, obrazującą skalę i rodzaj zagrożeń na terenie powiatu. Mundurowi uwzględniają je podczas planowania służby i różnego rodzaju działań policyjnych. Warto też przy tym podkreślić rolę dzielnicowych, którzy nawet po wyeliminowaniu zagrożenia, monitorują poziom bezpieczeństwa we wskazanym rejonie.

Komentarze