reklama
Aktualności

Urząd Gminy Cewice dłużej zamknięty dla interesantów

Urząd Gminy Cewice dłużej zamknięty dla interesantów

Wójt Gminy Cewice informuje, że przedłużył okres zamknięcia Urzędu Gminy w Cewicach dla interesantów do dnia 16 kwietnia 2021 r.

Wstęp do Urzędu będą miały wyłącznie osoby udające się do Urzędu Stanu Cywilnego w Cewicach w sprawach rejestracji zgonu, rejestracji urodzenia dziecka oraz osoby składające wnioski o wydanie dowodu osobistego i osoby odbierające dowód osobisty, a także osoby w sprawie miejsca pochówku na cmentarzu komunalnym. Kontakt osób w/w sprawach odbywać się będzie poprzez wideo domofon znajdujący się w przedsionku Urzędu. Osoby wchodzące na teren Urzędu będą musiały obowiązkowo poddać się pomiarowi temperatury oraz dezynfekcji rak i posiadać obowiązkowo maseczkę.

Wójt Gminy Cewice Jerzy Bańka zachęca mieszkańców i petentów do kontaktu telefonicznego – sekretariat: 59 861 34 60 lub mailowego sekretariat@cewice.pl z Urzędem i składania pism w systemie ePUAP.   

reklama

Dokumenty mogą być również składane osobiście do skrzynki podawczej znajdującej się na ścianie w przedsionku Urzędu Gminy, które będą odbierane codziennie, przy czym będą one poddawane 24-godzinnej kwarantannie, przy czym dzień złożenia przyjmuje się dzień umieszczenia w skrzynce podawczej.

Komentarze