reklama
Aktualności

Więcej pieniędzy dla emerytów

Więcej pieniędzy dla emerytów

Tysiąc osób z regionu słupskiego otrzymało wyrównanie emerytury. W całym kraju takich osób było blisko siedemdziesiąt tysięcy. Średnio każda z nich dostała 260 zł.W grupie tej są także emeryci z powiatu lęborskiego.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeliczył ponad 100 tys. emerytur osób z rocznika 1953 r. Aż 96 proc. spraw dotyczyło kobiet. Część spraw została załatwiona przez ZUS już w 2019 r. gdy realizował wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Przeliczono wówczas 14 tys. świadczeń. U 8,5 tys. osób emerytura powszechna po przeliczeniu była korzystniejsza od emerytury wcześniejszej.  W lipcu 2020 roku weszła w życie nowelizacja przepisów, która dotyczyła ustalania wysokości emerytury powszechnej dla osób, które urodziły się w 1953 roku. Wprowadziła ona możliwość korzystnego obliczenia emerytury powszechnej bez pomniejszania podstawy jej obliczenia o sumę kwot pobranych emerytur wcześniejszych. 

Przepis dotyczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn którzy przeszli na wcześniejszą emeryturę na podstawie wniosku złożonego przed 2013 r. Przed zmianą przepisów ZUS, gdy przyznawał prawo do emerytury powszechnej osobom urodzonym w 1953 r., które pobierały emerytury wcześniejsze, musiał pomniejszać podstawę jej obliczenia o kwoty pobranych emerytur wcześniejszych. Osoba, która pobiera emeryturę wcześniejszą i nie ma jeszcze przyznanej emerytury powszechnej, mogła złożyć wniosek o emeryturę powszechną w ciągu sześciu miesięcy od wejścia przepisów w życie, czyli najpóźniej do 11 stycznia 2021 r. Dzięki temu ZUS mógł wyliczyć świadczenie na korzystniejszych zasadach. 

Na Pomorzu wyrównanie otrzymało 3,7 tys. osób, z czego tysiąc na obszarze działania słupskiego oddziału ZUS, który obejmuje m.in. powiat lęborski.

Komentarze