Lębork24

Wiadomości > Wydarzenia > Poprawia się stan dróg w...

Poprawia się stan dróg w gminie Nowa Wieś Lęborska

wyświetlony 800 razy
Change text size Save as PDF RSS

Końcowego odbioru przebudowanej drogi powiatowej 1309G i 1311G dokonano we wtorek, 5 maja. Całość dwuetapowej inwestycji kosztowała blisko 1,7 mln zł. Środki pochodziły ze „składki” trzech podmiotów: Powiatu Lęborskiego, Gminy Nowa Wieś Lęborska i Funduszu Dróg Samorządowych.

- Ogromnie się cieszę, że w tak bezproblemowy sposób, przy doskonałej współpracy między samorządami udało się wykonać przebudowę tej drogi – mówi Alicja Zajączkowska, Starostwa Lęborski – Inwestycja uzyskała wsparcie ze środków rządowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, jako kolejna z inwestycji drogowych współrealizowanych przez Powiat, a więc na ile jest to możliwe, wykorzystujemy dostępne środki centralne dla poprawy warunków przemieszczania się na obszarze powiatu i poprawy bezpieczeństwa na drogach. Wartością dodaną inwestycji drogowych jest także postępująca w ten sposób estetyzacja miejscowości zlokalizowanych przy tych drogach. Myślę, że oprócz ułatwień komunikacyjnych dla mieszkańców powiatu, realizacja inwestycji drogowych poprawi też dostępność turystyczną i zachęci mieszkańców innych regionów do poznawania walorów powiatu lęborskiego.

W odbiorze inwestycji uczestniczyli również: Edmund Głombiewski, Wicestarosta Lęborski oraz Wojciech Guźniczak, Zastępca Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska, która z Powiatem współfinansowała inwestycję.

W kwotach bezwzględnych wartość inwestycji wyniosła 1.669.295,94 zł. 834.647 zł pochodziło z Funduszu Dróg Samorządowych, znajdującego się w dyspozycji wojewody, zaś po 417.324,47 zł solidarnie sfinansowały Powiat i Gmina Nowa Wieś.

– Jesteśmy największą terytorialnie gminą powiatu lęborskiego, a więc mamy też największe potrzeby w zakresie remontów i przebudowy istniejącej sieci drogowej – mówi Wojciech Guźniczak – Wynika to z jednej strony z naturalnego zużywania się sieci drogowej, a z drugiej z potrzeby jej dostosowywania do zwiększonego ruchu na skutek postępu cywilizacyjnego oraz konieczności stałego podnoszenia parametrów określających bezpieczeństwo. Potrzeby mieszkańców naszej gminy są nam dobrze znane i staramy się je realizować w miarę możliwości i posiadanych środków. W tym wypadku współpraca z Powiatem niesie wymierne korzyści.

Realizacja pierwszego etapu przebudowy zakończyła się w grudniu ub. roku. Kompletne zakończenie całości, planowane pierwotnie na koniec maja, nastąpiło ponad trzy tygodnie wcześniej.

Jak wyjaśnił Adrian Wenta, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, przebudowa polegała na odnowie istniejących elementów betonowych ulic: krawężników, obrzeży, oporników i chodników. Na odcinku drogi powiatowej nr 1309G, pomijając zwartą zabudowę w miejscowości Janowice, wymieniono nawierzchnię jezdni. Po przebudowie drogi szerokość jezdni pokrytej nowym asfaltem sumarycznie sięga 5,5 m (pierwotnie 4,0 m). Na odcinku drogi powiatowej nr 1311G w miejscowości Janowice utwardzono istniejące pobocze gruntowe chodnikiem w celu stworzenia bezpiecznego i dogodnego dojścia mieszkańcom do cmentarza parafialnego.

Poprawie bezpieczeństwa służy przeniesienie zatoki autobusowej, usunięcie zakrzaczeń, a także wykopanie rowów i wykonanie wyprofilowanych skarp poprawiających widoczność na przebudowywanej drodze.

red

1 komentarzy:
Oczopląs pisze:
23:47 05.05.2020 r.

Co to za szaleństwo interpunkcyjne w kwotach? To na pewno jakiś ukryty adres IP


strony www Lębork
Polityką plików cookies. UWAGA: Jesteś świadkiem jakiegoś zdarzenia? Chcesz ostrzec lub poinformować innych o tym co się dzieje? Pisz reporter@lebork24.info, dzwoń: 607-797-602 lub skontaktuj się z nami przez profil facebook https://www.facebook.com/Lebork24