Lębork24

Wiadomości > Wydarzenia > 410 godzin terapii dla dzieci...

410 godzin terapii dla dzieci z autyzmem

wyświetlony 1164 razy
Change text size Save as PDF RSS

W połowie listopada 2019 roku Stowarzyszenie „Niebieski Skarb” zakończyło realizację ważnego projektu pn.  „Autyzm – nie jesteś sam!” Jego celem była aktywna rehabilitacja 26 dzieci ze spektrum autyzmu w wieku od 3 do 21 lat. Wartość projektu realizowanego od 1 lipca do 8 listopada 2019r. wyniósł 22.966 zł w tym dofinansowanie od Marszałka Województwa Pomorskiego i PFRON 18.000 zł.

W ramach projektu „Autyzm nie jesteś sam!” osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu uczestniczyły w 410 godzinach specjalistycznych zajęć: integracja sensoryczna (137), biofeedback (56), hipoterapia (41), logopeda (64), terapia psychologiczna (48), terapia pedagogiczna (20), metoda Tomatisa (20), terapia Snoezelen (24). Projekt miał charakter regionalny. Wzięły w nim udział osoby z powiatu lęborskiego (16), kartuskiego (2), słupskiego (5) i wejherowskiego (3).

– To kolejny rok w którym dzięki przychylności Marszałka Województwa Pomorskiego i Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych za naszym pośrednictwem udało skierować konkretne wsparcie do dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu z regionu Pomorza. Sfinansowanie ponad czterystu jednostek  zajęć terapeutycznych i rehabilitacji to duża rzecz – wyjaśnia prezes „Niebieskiego Skarbu” Agnieszka Pujsza-Pomorska.

Z kolei wiceprezes Stowarzyszenia Emilia Wolska przypomina o innych źródłach finansowania rehabilitacji osób z autyzmem. – W roku 2019 oprócz środków Marszałka Województwa Pomorskiego i PFRON-u pozyskaliśmy także rekordową kwotę z 1%. Pozwoli to na sfinansowanie w tym roku ok. 1000 godzin specjalistycznych zajęć dla osób z autyzmem. Niestety koszt terapii wciąż rośnie wraz ze wzrostem płac. Nie zwiększa się niestety oferta bezpłatna finansowana przez Państwo. Systematyczna i fachowa pomoc specjalistów to gwarancja, że przynajmniej część osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu będzie mogła w dorosłym życiu samodzielnie funkcjonować w społeczeństwie. To oczywiście tylko część naszych działań na rzecz osób z autyzmem i ich rodzin. Prowadzimy m.in. socjoterapię dla 10 chłopców w wieku od 9 do 16 lat, Grupę Wsparcia dla rodziców „Niebieska Dłoń”, organizujemy wiele spotkań, wycieczek integrujących rodziny dotknięte problemem autyzmu oraz szeroko informujemy o tym czym jest autyzm i jak takim osobom można pomóc.

O Stowarzyszeniu Niebieski Skarb

Stowarzyszenie Pomocy Osobom ze Spektrum Autyzmu „Niebieski Skarb” powstało w 2013 roku i prowadzi działania na rzecz osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, m.in. finansuje, współfinansuje i organizuje terapię i rehabilitację dzieciom z autyzmem, prowadzi Grupę Wparcia dla rodziców i opiekunów „Niebieska Dłoń”, organizuje wiele wydarzeń integrujących środowisko niepełnosprawnych, prowadzi szkolenia, prelekcje czy wreszcie akcje edukacyjne jak choćby coroczny Światowy Dzień Autyzmu w Powiecie Lęborskim.

red

0 komentarzy:

strony www Lębork
Polityką plików cookies. UWAGA: Jesteś świadkiem jakiegoś zdarzenia? Chcesz ostrzec lub poinformować innych o tym co się dzieje? Pisz reporter@lebork24.info, dzwoń: 607-797-602 lub skontaktuj się z nami przez profil facebook https://www.facebook.com/Lebork24