Lębork24

Wiadomości > Wydarzenia > Szkoła Policealna Studium...

Szkoła Policealna Studium Pracowników Medycznych i Społecznych w Lęborku

wyświetlony 1767 razy
Change text size Save as PDF RSS

Szkoła Policealna Studium Pracowników Medycznych i Społecznych w Lęborku działa już od pięciu lat. W tym czasie przeszła wiele zmian. Od 2017 roku nowy organ prowadzący SPMiS położył duży nacisk na jakość kształcenia jak i rozbudowę bazy dydaktycznej. W ubiegłym roku Szkoła Policealna SPMiS w Lęborku mogła poszczycić się jedną z najbardziej zaawansowanych technicznie baz kształcenia praktycznego w powiecie lęborskim.

Sale wyposażone zostały w profesjonalne, multimedialne ekrany dotykowe o dużej rozdzielczości, które w znaczny sposób ułatwiały prezentowanie treści przez nauczycieli SPMiS w Lęborku. Uatrakcyjniono formy przekazu informacji oraz wprowadzono szkołę w nowy, multimedialny wymiar nauczania.

Dla urozmaicenia i poprawy jakości kształcenia praktycznego zawodów medycznych, nowy organ prowadzący inwestuje środki w zakup wysoce profesjonalnych i zaawansowanych symulatorów, mających na celu jak najwierniejsze odwzorowanie warunków panujących w przyszłych miejscach zatrudnienia swoich słuchaczy takich jak szpitale czy domy opieki społecznej.

Nowoczesne rozwiązania techniczne oraz wysoka jakość używanych symulatorów pacjenta i manekinów pielęgnacyjnych wykorzystywanych podczas nauki pozwala na jak najlepsze przygotowanie przyszłych pracowników medycznych. Posiadana przez szkołę doskonale wyposażona baza kształcenia praktycznego uzupełniana profesjonalną kadrą dydaktyczną tworzy integralną całość będącą mocną stroną placówki.

Nauczyciele SPMiS w Lęborku to młoda, doskonale wykształcona grupa dydaktyków czynnie wykonujących zawody nauczane w SPMiS. To oni, posiłkując się profesjonalnie wyposażonymi pracowniami, w mistrzowski sposób utrzymują równowagę pomiędzy teorią, a praktyką w procesie nauczania.

Jeśli masz wykształcenie średnie. Jesteś bez matury i poszukujesz oferty edukacyjnej na najbliższy rok szkolny, wybierz Szkołę Policealną Studium Pracowników Medycznych i Społecznych w Lęborku.

Dołącz do nas. Gwarantujemy Ci elastyczne rozwiązania edukacyjne dopasowane do Twojego trybu życia oraz możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych. U nas będziesz mógł rozwijać swoje zainteresowania oraz zdobyć nowy zawód.

Jesteśmy bezpłatną szkołą, która odpowie na wszystkie Twoje potrzeby.

Z nami zyskujesz szerokie uprawnienia. Otrzymasz legitymację szkolną oraz potrzebne zaświadczenia (ZUS,MOPS i innych instytucji).

U nas podnosisz kwalifikacje tak jak Ci wygodnie (szkoła policealna, kursy kwalifikacyjne) oraz zdasz egzaminy zewnętrzne (OKE). Wśród naszej kadry pedagogicznej są egzaminatorzy OKE.

Przed każdym egzaminem możesz skorzystać z dodatkowych, bezpłatnych zajęć, które pozwolą zdać je bezproblemowo. Z nami zdobywasz praktykę zawodową, którą możesz odbyć w takiej firmie, jaką sam sobie wybierzesz.

Jesteśmy otwarci na Twoje oczekiwania, dbamy o przyjazną atmosferę w szkole. Mamy nowoczesne i profesjonalnie wyposażone pracownie do praktycznej nauki zawodu.

strony www Lębork
Polityką plików cookies. UWAGA: Jesteś świadkiem jakiegoś zdarzenia? Chcesz ostrzec lub poinformować innych o tym co się dzieje? Pisz reporter@lebork24.info, dzwoń: 607-797-602 lub skontaktuj się z nami przez profil facebook https://www.facebook.com/Lebork24