Lębork24

Wiadomości > Sport > Regulamin Otwartych...

Regulamin Otwartych Mistrzostw Garczegorza w Tenisie Stołowym Amatorów

wyświetlony 715 razy
Change text size Save as PDF RSS

Regulamin Otwartych Mistrzostw Garczegorza w Tenisie Stołowym Amatorów

1. Cel turnieju

 • propagowanie zdrowego stylu życia poprzez podejmowanie aktywności fizycznej
 • integracja amatorów tenisa stołowego
 • upowszechnianie tenisa stołowego, jako formy rekreacji
 • wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach

2. Organizatorzy

 • Gmina Nowa Wieś Lęborska
 • Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej
 • Zespół Szkół im. Męczenników Marszu Śmierci KL Stutthof w Garczegorzu
 • Klub Sportowy Anioły Garczegorze

3. Termin i miejsce turnieju

 • 26 kwietnia 2019 (piątek godz.16.00) i 27 kwietnia 2019 (sobota godz. 10)
 • Zespół Szkół im. Męczenników Marszu Śmierci KL Stutthof w Garczegorzu

4. Uczestnicy

 • w turnieju startować mogą zawodniczki i zawodnicy, nie uczestniczący w rozgrywkach ekstraklasy, I, II i III ligi kobiet i mężczyzn organizowanych przez PZTS i PWZTS (obowiązuje dwuletni okres karencji), nie dotyczy kategorii dziewcząt i chłopców
 • startujący zawodnicy powinni mieć aktualne badania lekarskie (dzieci i młodzież pisemną zgodę rodziców)

5. System rozgrywek

 • turniej przeprowadzony zostanie w następujących kategoriach :

- I kategoria – dziewczęta 2006  i młodsze (piątek)
- II kategoria – chłopcy 2006  i młodsi (piątek)
- III kategoria – dziewczęta 2005 - 2001 (piątek)
- IV kategoria – chłopcy 2005 – 2001 (piątek)
- V kategoria – mężczyźni 19 – 50 lat (sobota)
- VI kategoria – mężczyźni powyżej 50 lat (sobota)

 • system rozgrywek uzależniony będzie od ilości startujących zawodników
 • organizator zastrzega sobie prawo rozstawienia zawodników
 • zapisy w dniu zawodów.

6. Nagrody

 • każdy z trzech najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach otrzyma medal,  dyplom i nagrodę rzeczową.

7. Sprawy różne

 • sprawy sporne i nie uwzględnione w regulaminie rozstrzyga organizator
 • organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i kradzieże jak również nie ubezpiecza startujących
 • uczestnicy składają pisemne oświadczenie, że są zdrowi i mogą startować w zawodach sportowych.
0 komentarzy:

strony www Lębork
Polityką plików cookies. UWAGA: Jesteś świadkiem jakiegoś zdarzenia? Chcesz ostrzec lub poinformować innych o tym co się dzieje? Pisz reporter@lebork24.info, dzwoń: 607-797-602 lub skontaktuj się z nami przez profil facebook https://www.facebook.com/Lebork24