Lębork24

Wiadomości > Biznes > Śpiączka po wypadku...

Śpiączka po wypadku samochodowym a odszkodowanie

wyświetlony 1905 razy
Change text size Save as PDF RSS

Każdy uraz mózgu może być przyczyną śpiączki, czyli długotrwałego, głębokiego zaburzenia świadomości i utraty przytomności. Pacjent w tym stanie leży w bezruchu, nie reaguje na bodźce oraz wymaga całodobowego doglądania przez specjalistów. Gdy w śpiączce znajdzie się osoba poszkodowana w wypadku samochodowym, można wnieść roszczenia o odszkodowanie. Na jakich zasadach się to odbywa i kto może walczyć o świadczenia w imieniu pokrzywdzonego?

 

Odszkodowanie dla pacjenta, przebywającego w śpiączce

Trudno mówić o tym, jak długo trwa śpiączka. Stan ten może się bowiem utrzymywać kilka minut, a w innych przypadkach trwać latami, kończąc się wybudzeniem pacjenta lub... jego śmiercią. W czasie, kiedy osoba uczestnicząca w wypadku komunikacyjnym z winy osoby trzeciej przebywa w śpiączce, jej bliscy mogą dochodzić odszkodowania.

Świadczenie, jakim jest odszkodowanie powypadkowe, przysługuje poszkodowanemu i jest wypłacane z OC sprawcy, a jego wysokość ustala Ubezpieczyciel. Warto podkreślić, że zaproponowana kwota nigdy nie jest tą ostateczną. Doświadczeni prawnicy z Kancelarii Odszkodowawczych, jak chociażby Kompensja, negocjują wysokości świadczeń, uzyskując tym samym godne odszkodowania dla swoich klientów. Jednak nie to jest najważniejsze – aby czynności, związane z ubieganiem się o należne środki mogły mieć miejsce, należy pomyślnie przejść przez procedurę ubezwłasnowolnienia. Polskie prawo przewiduje takie rozwiązanie wyłącznie wówczas, gdy ubezwłasnowolnienie będzie korzystne dla pacjenta. Co ważne, o ograniczeniu zdolności do czynności prawnych można postanowić jedynie wobec osób powyżej 13 roku życia, które nie są zdolne do tego, by samodzielnie decydować o przebiegu postępowania.

 

Jak dochodzić roszczeń w imieniu osoby poszkodowanej?

Pełnomocnik pacjenta, przebywającego w śpiączce wskutek wypadku komunikacyjnego, może w jego imieniu wyegzekwować odszkodowanie i zadośćuczynienie. Ubezwłasnowolnienie może uzyskać małżonek oraz inni krewni w linii prostej, a także rodzeństwo i przedstawiciel ustawowy. Sąd pomyślnie rozpatrzy wniosek, jeśli uzna, że ubezwłasnowolnienie będzie ustalone w interesie osoby, przebywającej w śpiączce. Gdy wszystkie warunki zostaną spełnione, opiekun może zająć się reprezentacją poszkodowanego. Roszczenia wnosi się, składając do Ubezpieczyciela wniosek o wypłatę odszkodowania z OC sprawcy wypadku.

Dobrym wyjściem z tej niezwykle trudnej sytuacji, jest skorzystanie z pomocy prawnej. W większości miast działają Kancelarie Odszkodowawcze, wspierające ofiary wypadków komunikacyjnych. Pamiętajmy, że wywalczenie należnych środków pieniężnych dla pacjenta w stanie śpiączki nie skróci jego cierpień, ale może zapewnić mu godną opiekę, a także zabezpieczyć jego przyszłość.

strony www Lębork
Polityką plików cookies. UWAGA: Jesteś świadkiem jakiegoś zdarzenia? Chcesz ostrzec lub poinformować innych o tym co się dzieje? Pisz reporter@lebork24.info, dzwoń: 607-797-602 lub skontaktuj się z nami przez profil facebook https://www.facebook.com/Lebork24