Lębork24

Wiadomości > Wydarzenia > Zajęcia socjoterapii dla...

Zajęcia socjoterapii dla dzieci z autyzmem

wyświetlony 902 razy
Change text size Save as PDF RSS

To już drugi rok szkolny, w którym Stowarzyszenie "Niebieski Skarb" prowadzi grupowe zajęcia z socjoterapii dla chłopców w autyzmem wysoko funkcjonującym (HFA). W cotygodniowych zajęciach uczestniczy 8 osób. Trójka dzieci w grupie młodszej 9-12 lat i piątka w starszej 13-16 lat. To jedyne takie zajęcia na terenie Powiatu Lęborskiego.

Zajęcia z socjoterapii prowadzi Brygida Polaszek, mgr pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, z dodatkowymi kwalifikacjami z zakresu terapii pedagogicznej, socjoterapii, mediacji czy treningu zastępowania agresji. Na co dzień prowadzi ona zajęcia z terapii pedagogicznej i socjoterapii w tym z dziećmi ze spektrum autyzmu. Zawodowo związana jest od dwóch dekad z Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą w Lęborku gdzie pracuje, jako pedagog. Współpracuje też ze szkołą w Łebieniu.

- Uczestnictwo w zajęciach z socjoterapii ma na celu spowodowanie u dzieci i młodzieży wzrostu motywacji do zmiany zachowań, zmniejszenie pojawiających się trudności natury emocjonalno-społecznej oraz umożliwić dalszy, pozytywny rozwój dziecka – wyjaśnia Brygida Polaszek. – Cały cykl spotkań tworzą pewną dynamiczną całość. Podczas zajęć realizujemy różne aktywności mające za zadanie aktywizować i rozwijać takie umiejętności jak rozpoznawanie emocji własnych i innych, empatia, asertywność, rozwiązywanie konfliktów, umiejętność słuchania, zdolność radzenia sobie w trudnych sytuacjach, komunikacja interpersonalna. Istotą zajęć socjoterapeutycznych jest odkrywanie przez dziecko mechanizmów, za którymi stoją rozwijające się konflikty wewnętrzne. Dziecko ma możliwość uzewnętrznienia ich w sposób bezpośredni (np. przez rysunek, opowiadanie, zabawa) oraz symbolicznie Zajęcia powinny dostarczyć uczestnikom przede wszystkim poczucie wsparcia, wzmocnienie nabytych umiejętności, świadomość motywów własnego postępowania.

Zajęcia socjoterapeutyczne (średnio 4 razy w miesiącu) odbywają się w siedzibie Stowarzyszenia Pomocy Osobom ze Spektrum Autyzmu „Niebieski Skarb" i zostały sfinansowane ze środków uzyskanych z wpłat 1% od podatku dochodowego za rok 2016 i 2017 (Organizacja Pożytku Publicznego).

red

2 komentarzy:
niebieski pisze:
13:35 16.10.2018 r.

Jakie wyniki tej żmudnej pracy. ?

Basia pisze:
16:17 16.10.2018 r.

Pani Brygida to wspaniała kobieta, która wkłada serca w to co robi. Przynosi to efekty.


strony www Lębork
Polityką plików cookies. UWAGA: Jesteś świadkiem jakiegoś zdarzenia? Chcesz ostrzec lub poinformować innych o tym co się dzieje? Pisz reporter@lebork24.info, dzwoń: 607-797-602 lub skontaktuj się z nami przez profil facebook https://www.facebook.com/Lebork24