Lębork24

Wiadomości > Kultura > Powiatowy Konkurs Plastyczny...

Powiatowy Konkurs Plastyczny z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę pt. „Dla Niepodległej…”

wyświetlony 1317 razy
Change text size Save as PDF RSS

Młodzieżowy Dom Kultury Lęborku organizuje pod patronatem Starosty Powiatu Lęborskiego powiatowy konkurs plastyczny z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę pt. „Dla Niepodległej…”           

Cele konkursu:

 • zachęcenie uczniów do poznawania przeszłości i historii Polski w sposób aktywny: przybliżenie historii Polski i walki narodu o niepodległość związanej z obchodami 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości,
 • upowszechnienie wiedzy o historii Polski w latach 1918-2018,
 • przypomnienie postaci i symboli związanych z odzyskaniem suwerenności państwa polskiego i corocznymi obchodami Święta Niepodległości,
 • aktywizacja dzieci i młodzieży Powiatu Lęborskiego do dialogu, refleksji na temat znaczenia słowa „niepodległość”,
 • szansa wypowiedzi w formie plastycznej w ramach edukacji patriotycznej.

Zasady uczestnictwa:

 • adresaci konkursu: uczniowie szkół podstawowych, szkół ponadgimnazjalnych, domów i ośrodków kultury, ośrodka szkolno-wychowawczego, ognisk artystycznych, świetlić środowiskowych, kół TPD z terenu Powiatu Lęborskiego;
 • prace powinny zostać wykonane samodzielnie i indywidualnie (prace zbiorowe nie będą oceniane),
 • technika prac: malarstwo (wodne), rysunek (kredka, pastel, ołówek, tusz), plakat, grafika (szablon, linoryt, monotypia), techniki mieszane płaskie.
 • format prac A3. Prac nie należy oprawiać w passepartout,
 • każda praca powinna posiadać na odwrotnej stronie czytelnie wypełnioną metryczkę identyfikacyjną,
 • do prac należy dostarczyć również listę zbiorową zawierającą imię i nazwisko uczestnika konkursu, opiekuna/nauczyciela, liczbę prac
 • oraz dane kontaktowe szkoły/placówki.

Terminarz:

 • termin składania prac upływa dnia 26 października 2018r. do godziny 16:00.
 • prace prosimy dostarczać (w opakowaniach zabezpieczających przed ich uszkodzeniem) pocztą lub osobiście na adres: Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Różyckiego 2, 84-300 Lębork,
 • informacja o wynikach dostępna będzie na stronie internetowej www.mdklebork.tivi.net.pl,
 • podsumowanie konkursu odbędzie się w listopadzie (dokładna data i miejsce podsumowania  zostaną ogłoszone razem z wynikami konkursu, najpóźniej do dnia 2 listopada 2018r.)
 • laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Postanowienia końcowe:

 • prace nagrodzone i wyróżnione stają się własnością organizatorów,
 • organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez zgody autora.

 

0 komentarzy:

strony www Lębork
Polityką plików cookies. UWAGA: Jesteś świadkiem jakiegoś zdarzenia? Chcesz ostrzec lub poinformować innych o tym co się dzieje? Pisz reporter@lebork24.info, dzwoń: 607-797-602 lub skontaktuj się z nami przez profil facebook https://www.facebook.com/Lebork24