Lębork24

Wiadomości > Wydarzenia > Zaproszenie na seminarium...

Zaproszenie na seminarium biznesowe w Lęborku - 12.06.2018

wyświetlony 748 razy
Change text size Save as PDF RSS

Nowe narzędzia wsparcia dla rozwoju przedsiębiorców i samorządów.
Przegląd najistotniejszych zmian dot. ochrony danych osobowych RODO.

Tematem przewodnim spotkania będzie omówienie nowego instrumentu wsparcia inwestycji w ramach uchwalanego rządowego programu tzw. Polska Strefa Inwestycji, dzięki któremu zachęty podatkowe dla przedsiębiorców mają być dostępne w każdej gminie, na terytorium całej Polski, niezależnie od statusu właściciela gruntów (nieruchomości JST, Skarbu Państwa i prywatne). Na mocy nowych przepisów każdy przedsiębiorca planujący realizację nowej inwestycji/reinwestycji będzie mógł starać się o uzyskanie zwolnienia w podatku dochodowym.

Ponadto omówione zostaną tematy związane ze wsparciem w ramach funduszy UE, narzędzia dla rozwoju przedsiębiorców oferowane przez BKG oraz najistotniejsze zmiany prawne w ochronie danych osobowych zgodnie z przepisami RODO, jakie wchodzą w życie od dnia 25 maja 2018r. Do udziału w seminarium biznesowym zapraszamy wszystkich przedsiębiorców, a także reprezentantów samorządów i instytucji otoczenia biznesu.

Termin: 12 czerwca 2018r. godz. 9:30 – 12.30
Miejsce: Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości, Lębork, ul. Krzywoustego 1
Organizator: Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Deloitte
Rejestracja: Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc jest ograniczona. Prosimy rejestrować się elektronicznie do dnia 8 czerwca 2018r. poprzez stronę: http://tiny.pl/g81z1, tel. 59 840 11 73.

PROGRAM

9.30-10.00 – Rejestracja na wydarzenie, powitalna kawa

10.00 – Powitanie uczestników, rozpoczęcie seminarium

10.05-10.20 – Rozwijaj się z Funduszami Europejskimi. Aktualne wsparcie finansowe na lata
                         2014-2020.

                         Olimpia Klamann - Kierownik Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy
                         Europejskich w Słupsku

10.20.11.20 – Polska Strefa Inwestycyjna - nowy program zachęt inwestycyjnych dla firm
                        planujących nowe inwestycje/reinwestycje z uwzględnieniem zwolnień w
                        podatku dochodowym. Ulga na działalność badawczo-rozwojową

                        Krzysztof Wojtowicz - Partner Associate w Dziale Doractwa Podatkowego Deloitte
                        na region Gdańsk-Szczecin
                        Piotr Nadzieja-Nadija - Radca Prawny, Menadżer w Dziale Doractwa Podatkowego
                        Deloitte Gdańsk

11.20-11.30 – Rola PARR w ramach Polskiej Strefy Inwestycyjnej - działania na rzecz
                        przedsiębiorców i samorządów

                        Agata Jaroszewska - Kierownik Zespołu ds. Promocji i Pozyskiwania Inwestorów
                      - PARR S.A.

11.30-11.40 – Przerwa kawowa i poczęstunek

11.45-12.00 – Region BGK - inspirujący partner w kreowaniu regionalnej przedsiębiorczości
                        Monika Kasińska - Dyrektor Rozwoju Regionu Gdańsk Banku Gospodarstwa
                        Krajowego

12.00-12.30 – Przegląd najważniejszych zmian prawnych w zakresie ochrony danych
                         osobowych - RODO

                         Beata Domurad-Sławkowska - Dyrektor w Dziale Rozwoju Regionalnego PARR S.A.

12.30 – Pytania i rozmowy kuluarowe przy poczęstunku

5 ostatnich działek w Podstrefie Lębork na sprzedaż

Pozostało jeszcze tylko 5 działek wielkości od 1 do 3 hektarów do zagospodarowania w Podstrefie Lębork. Teren zlokalizowany jest przy drodze krajowej nr 6. To ostatnia szansa na zakup gruntu i uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej i skorzystanie ze zwolnień w podatku dochodowym wg jeszcze obowiązujących przepisów.
Informacje na temat trwającego przetargu można znaleźć na stronie internetowej Słupskiej SSE w przetargach.

Nowy program wspierania nowych inwestycji - Polska Strefa Inwestycji

Trwają prace nad wdrożeniem ustawy o wspieraniu nowych inwestycji, która rozszerzy działalność Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE) na terytorium całej Polski tworząc tzw. Polską Strefę Inwestycji. Już wkrótce zachęty podatkowe będą dostępne na terenie całego kraju, w każdej gminie. Celem zmian jest poprawa klimatu inwestycyjnego w Polsce, wspieranie inwestycji zwiększających produktywność i konkurencyjność polskiej gospodarki, ukierunkowanie działań na pobudzenie inwestycji MŚP oraz wspieranie inwestycji przekładających się na zrównoważony terytorialnie rozwój, wykorzystujący potencjał regionów i likwidujący bariery w rozwoju na poziomie lokalnym.

Warto podkreślić, że dotychczasowe tereny strefowe, m.in. te zlokalizowane w Lęborku, zachowują swój status i będą funkcjonowały do końca 2026 roku. Przedsiębiorcy, którzy zainwestują na terenach „starej” Strefy, ale wg nowych zasad, będą mogli skorzystać z najdłuższego, bo aż 15-letniego okresu na wykorzystanie pomocy publicznej.

Planowane założenia Polskiej Strefy Inwestycji:

  • Ulgi w podatku dochodowym na podstawie decyzji o wsparciu dla inwestycji przemysłowych i z sektora nowoczesnych usług dla biznesu;
  • Zachęty podatkowe dostępne w całej Polsce (tereny publiczne i prywatne);
  • Decyzje o wsparciu wydawane na czas od 10 do 15 lat (preferencje dla inwestycji lokowanych na terenach SSE - 15 lat);
  • Kryteria ilościowe: koszty inwestycji (wydatki inwestycyjne lub dwuletnie koszty pracy);
  • Warunki uzyskania zwolnienia w podatku dochodowym uzależnione od stopy bezrobocia w danym powiecie;
  • Wskaźniki inwestycyjne dopasowane do możliwości firm (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa);
  • Kryteria jakościowe: przedsięwzięcia mające wpływ na: rozwój strukturalny, rozwój naukowy, zrównoważony rozwój, rozwój zasobów ludzkich;
  • Premiowanie inwestycji w miastach średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze oraz pozostałe regiony, w których występuje wysokie bezrobocie;
  • Premiowanie przedsięwzięć mających wpływ na konkurencyjność i innowacyjność regionalnych gospodarek.

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. będzie pełnić rolę punktu kontaktowego w regionie do obsługi inwestorów. W obszarze oddziaływania Słupskiej SSE będzie 126 gmin w 21 powiatach (w tym w powiecie lęborskim) na terenie województw: pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców, którzy planują realizację nowych inwestycji lub reinwestycji do kontaktu z nami. Doradzimy i wskażemy jakie są możliwości uzyskania wsparcia w ramach Polskiej trefy Inwestycji. Więcej szczegółów: https://sse.slupsk.pl/index.php/pl/homepage-mainmenu/aktualnosci/1709-ustawa-o-wspieraniu-nowych-inwestycji-uchwalona

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Zarządzający obszarem Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
tel. 59 840 11 73
promocja@parr.slupsk.pl
www.sse.slupsk.pl
Facebook.com/SlupskSEZ
twitter.com/PARR_Slupsk
instagram.com/parr.slupsk/

0 komentarzy:

Dzisiaj jest:
Monday, 21 January 2019 r.
Imieniny:
Agnieszki, Jarosławy, Epifaniego
strony www Lębork
Polityką plików cookies. UWAGA: Jesteś świadkiem jakiegoś zdarzenia? Chcesz ostrzec lub poinformować innych o tym co się dzieje? Pisz reporter@lebork24.info, dzwoń: 607-797-602 lub skontaktuj się z nami przez profil facebook https://www.facebook.com/Lebork24